Rapport: DN missar EU-politiken i nyhetsrapporteringen

Hur står sig svensk EU-rapporteringen i en internationell jämförelse? I en ny rapport har NMI undersökt kvaliteten på rapporteringen om EU:s upphovsrättsdirektiv i Dagens Nyheter och den franska tidningen Le Monde.

 
Le monde

Undersökningen visar att DN brister i att förmedla centrala EU-politiska konfliktlinjer i sin rapportering, jämfört med Le Monde. I endast 3 av 13 artiklar om EU:s upphovsrättsdirektiv publicerade mellan september 2016 och december 2018 lyfts ett EU-politiskt perspektiv på sakfrågan. I Le Monde är det i stället i nästan hälften av artiklarna, 10 av 24 artiklar under samma period.

En av de främsta anledningarna till att Le Monde presterar bättre är att DN sällan citerar ledande EU-politiker. Citat från politiker förekommer som regel endast från svenska Europaparlamentariker.

Samtidigt visar undersökningen att DN trots allt förmedlar den ideologiska konfliktlinjen i sakfrågan väl, men inte kopplar denna till den politiska processen. Risken är att bristen på EU-politiska perspektiv bidrar till att svenska medborgare upplever EU som avlägset, anonymt och byråkratiskt.

I rapporten lyfter NMI tre åtgärder för att öka kvaliteten på den svenska EU-rapporteringen:

  • Inför egna kvalitetskontroller av mängden EU-artiklar. En del av den tidigare kritiken mot svensk EU-bevakning konstaterar att redaktionerna visar litet intresse för EU-nyheter, även när material finns från insatta journalister. Genom att tidningarna själva utvärderar sin EU-rapportering och sätter upp årliga mål för antal artiklar med EU-politiskt innehåll, kan man systematiskt stötta de journalister som kämpar i motvind mot redaktioner för att få gehör för det EU-politiska perspektivet.

 

  • Arbeta metodiskt med citat från EU-politiker. En central upptäckt i denna studie är att Le Monde har en högre andel citat från ledande EU-politiker än DN. För att bli bättre på att inkludera citat på EU-politiker bör svenska medier själva ta initiativ till att mäta om man citerar relevanta politiska aktörer i EU-sammanhang. Målet bör vara att inkludera citat från ledande EU-politiker i en viss sakfråga, även om de kommer från andra medlemsländer. Ett typexempel är citat från föredragande för lagförslag i Europaparlamentet.

 

  • Använd fler europeiska källor i rapporteringen. Som Sigrid Melchior skriver i Handbok i EU-journalistik är andra europeiska dagstidningar en utmärkt källa för att hitta EU-politiska nyhetsuppslag. Likaså erbjuder EU-institutionernas hemsidor ofta utmärkt redaktionellt material, såsom Europaparlamentets ”Pressrum”, som erbjuder färdiga pressmeddelanden på svenska. Det är dock sällan journalister hänvisar till vare sig andra europeiska dagstidningar eller till institutionernas hemsidor i publiceringar. Att systematiskt inkludera dessa källor i det redaktionella arbetet är därför ett sätt att öka mängden relevant material för EU-nyheter.

Ladda ner hela rapporten på denna länk.

Carl-Vincent Reimers

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *