En månad med Rapport och Aktuellt: det politiska spelet i topp, invandring i botten

Aktuellts och Rapports sändningar har under den gångna månaden framför allt handlat om covid-19 och regeringsbildningen. Det har även rapporterats en hel del från klimattoppmötet i Glasgow samt om hedersförtryckta flickor. Invandringen har däremot endast berörts i ett kort inslag trots att frågan står näst högst upp på listan om väljarnas viktigaste frågor.

 
NMI har undersökt Rapports och Aktuellts ämnesval under en månads tid

Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation, skrev i Borås Tidning 22 november 2021 om hur mediernas ämnesval i stor utsträckning påverkar allmänhetens uppfattning av vilka samhällsfrågor som är mest relevanta:

Något förenklat visar denna forskning att det finns tydliga samband mellan vilka frågor som ligger högst på mediernas dagordning och vilka frågor människor tycker är de viktigaste samhällsfrågorna, och att det är medierna som i hög grad sätter medborgarnas dagordning.

Medierna har en central roll i att rapportera om samhällsviktiga frågor, samtidigt har medierna med sin genomslagskraft ett stort inflytande i vilka frågor allmänheten anser vara relevanta. I synnerhet gäller detta för public servicebolagen som dominerar den svenska mediemarknaden.

Näringslivets medieinstitut har undersökt vilka ämnen Rapport och Aktuellt har rapporterat om mellan den 10 november och 9 december. Inledningsvis under den granskade perioden låg nyhetsfokus på klimattoppmötet i Glasgow; därefter har coronarapporteringen stigit på dagordningen i takt med att smittspridningen ökat. Utrikesrapporteringen har varit ett återkommande ämne under månaden och har framför allt handlat om krig, flyktingströmmar och ökade geopolitiska spänningar, även USA:s inrikespolitik sticker ut som ett särskilt bevakat område.

Regeringsbildningen med Stefan Löfvens (S) avgång och Magdalena Anderssons (S) tillträde som statsminister och det politiska spelet som följde har varit ett av periodens mest bevakade områden i nyhetsrapporteringen. Dessutom har frågor rörande brott och straff förekommit i framför allt kortare inslag, men SVT har även gjort en granskning om hedersförtryckta flickor vilken givits stort utrymme i slutet av perioden.

En intressant jämförelse är att sätta nyhetsredaktionernas ämnesval  i relation till väljarnas viktigaste frågor. Enligt Ipsos undersökning för DN från oktober 2021 är brottslighet/lag och ordning väljarnas viktigaste fråga, följt av integration/invandring, därefter miljö/klimat, energi, kärnkraft. På fjärde plats hamnar sjukvård, följt av skola och utbildning.

Endast i ett inslag från rapport har invandring till Sverige berörts och då i ett 20 sekunders inslag om att utvisningar till Etiopien stoppas på grund av konflikter i landet. Detta kan ställas i relation till att frågan anses vara den näst viktigaste enligt väljarna. Drygt tio procent av rapporteringen har handlat om klimat och miljö och ämnet är därmed det femte mest bevakade under perioden, samtidigt har rapporteringen om energiförsörjningen och kärnkraften varit betydligt mindre. Detta kan jämföras med att frågan miljö/klimat, energi, kärnkraft bland väljarna anses vara den tredje viktigaste frågan.

Frågor som rör skola och utbildning har inte bevakats i någon större utsträckning under den granskade perioden.

Ta del av rapporten här

 

Redaktionernas nyhetsinslag fördelade på de olika kategorierna framgår av cirkeldiagrammen nedan:

 

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *