Skogsbruk: miljöfara eller klimaträddning?

Näringslivets medieinstitut har granskat SVT:s och Smålandspostens (SMP) rapportering om skogsbruk i förhållande till klimat och miljö och funnit stora skillnader.

 

Läs rapporten här

Granskningen visar att det övergripande narrativet i SVT:s gestaltning är att skogsbruk är negativt för miljön, medan SMP:s perspektiv oftast är att skogsbruk är en självklarhet och att frågan handlar om hur snarare än om skogen ska brukas.

Ingen av de 77 undesökta publiceringarna i SVT lyfter fram bilden som de svenska skog- och naturansvariga myndigheterna har gemensamt, och i stor utsträckning även svensk forskning: skogens klimatnytta maximeras när den brukas. Tre av SVT:s publiceringar har som huvudtema att skogsindustrin överdriver sin klimatnytta.

Läs intervjun med Smålandsposten

Läs artikeln om SVT

 

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *