Smålandsposten fokuserar på hur skogen ska brukas

Idag publicerar NMI en undersökning av rapporteringen om skogsbruk. NMI har valt att utöver SVT även granska Smålandsposten. Skiljer sig rapporteringen åt? Smålandsposten har sin bas i Växjö och sina läsare huvudsakligen i Kronobergs län och andra delar av Småland, där skogen spelar stor roll för ekonomi och livsmiljö.

 
Plantor som ska bli träd.

Region Kronoberg skriver: ”Småland är Sveriges mesta träregion: Småland svarar för 1/3 av den totala sysselsättningen och förädlingsvärdet i Sveriges träindustri.” Som en ledande nyhetsförmedlare i regionen är det intressant att studera hur  Smålandsposten rapporterar om skogen och skogsbruket. En hypotes är att Smålandspostens rapportering skiljer sig åt jämfört med SVT:s.  Johan Persson har skrivit några av artiklarna i Smålandsposten som NMI nu har granskat:

– Att någon annan tittar på vad man gör är alltid intressant, säger han. Men vi är nog inte så okritiska mot skogsbruket som det kan framstå i rapporten. Exempelvis har både WWF och Naturskyddsföreningen kommit till tals när det gäller kritik mot Skogsutredningen och Smålands skogsstrategi, säger Johan Persson.

Han har tidigare varit nyhetschef på Smålandsposten och numera arbetar han som reporter och redaktör för näringslivsfrågor. Där är skogen ett av de viktiga bevakningsområdena.

– Där vi befinner oss handlar det mer om hur än om man ska bruka skogen. Det är en viktig del av näringslivet här, som genererar ganska mycket pengar.

På senare år har man byggt upp en betydande skogsforskning framför allt på Linnéuniversitetet, berättar Johan Persson. Skogsbruket i Småland ser annorlunda ut jämfört med i norra Sverige.

– Tidigare generaliserade man mycket utifrån ett riksperspektiv, utan att ta hänsyn till skillnaderna. Här finns andra förutsättningar exempelvis när det gäller vilka som äger skogen. Här är det exempelvis mjölkbonden som jag intervjuat eller min arbetskollega som är bland 53 000 skogsägare i skogsägarföreningen Södra. Det är lite svårare att se dem som det stora stygga skogsbolaget.

Undersökningen visar på en tydlig skillnad mellan Sveriges Television och Smålandsposten när det gäller hur man rapporterar om skogsbruket.

– Den bilden stämmer säkert. Det kan bli lite slagsida. Ibland är det experter som alltid blir den kritiska rösten, och man kan fråga sig hur viktiga och betydelsefulla de är.

Johan Persson

Johan Persson menar att bevakningen om skogsbruket för Smålandsposten i hög grad handlar om att tala med dem som brukar skogen lokalt, som exempelvis kan vara intresserade av att bedriva kontinuitetsskogsbruk.

– Viltvård som del av skogsbruket missar många. Jag trodde själv när jag började bevaka det här området att jag inte behövde bry mig om jaktfrågor, men sedan har jag förstått att jakt en viktig del av viltvården, och viltvården är en viktig del av skogsbruket. Har man inte sett ett hägn som skyddar skogen mot viltet så förstår man inte hur mycket det påverkar skogen. Det är inte bara människan som kan skada skogen.

Smålandspostens senaste jord- och skogsbilaga kom häromdagen, och i den kan man läsa en artikel om aktuella forskningsrapporter som handlar om skogsbrukets relation till klimatfrågan och de olika aspekter som då måste vägas in. En annan artikel tar upp en forskningsrapport om ett dilemma som gäller gammal skog:

– De forskarna skriver om konflikten om skogen som kan leda till sämre naturvård. De menar att om man som skogsägare riskerar att få sin skog klassad med höga naturvärden och som då inte får brukas när det blir gammal, så kommer man att avverka den tidigare än man egentligen vill. Då blir det inget att bråka om.

När NMI analyserat Smålandspostens publiceringar om skogsbruk så har vi letat efter artiklar där experter eller forskare medverkar. Johan Persson menar att det gör att vissa artiklar saknas i urvalet.

– Jag använder sällan ordet expert eller forskare utan skriver istället till exempel professor eller docent och det gör att flera  artiklar inte finns med.

Läs NMI-rapporten: Mediegranskning skogsbruk 210317

Läs artikeln om SVT.

 

Mats OlinInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *