”Slagsida för de tillväxtfientliga”

När SVT Agenda diskuterar de svenska klimatmålen presenteras främst minskad konsumtion och minskad tillväxt som lösningar. Om tillväxten hämmas finns det risk för ökade globala klimatutsläpp och minskat välstånd i landet, det gynnar inte någon, menar Lina Håkansdotter, hållbarhetschef på Svenskt Näringsliv.

 
Forskare var med i SVT Agenda om klimatet.

I söndagens Agenda diskuterades hur Sverige ska lyckas klara riksdagens uppsatta mål om att minska nettoutsläppen av koldioxid till noll år 2045. Till programmet hade SVT bjudit in ett antal forskare samt partiernas klimatpolitiska talespersoner

– Jag gillade SVT:s angreppssätt att bjuda in forskare som kommenterade politiken. Men när jag såg vilka forskare som bjudits in var det en slagsida för de tillväxtfientliga. De som menar att måste minska vår konsumtion och att vi inte kan förvänta oss tillväxt om vi ska nå de nationella målen. Jag tycker att forskarpanelen borde balanserats bättre, det finns flera forskare som har ett mer tillväxtvänligt och kostnadseffektivt perspektiv.

Det säger Lina Håkansdotter som i januari tillträder som chef för public affairs på företaget H2 Green Steel, som utvecklar fossilfritt stål som kan komma att bli en stor svensk exportprodukt.

Hon menar också att SVT: s perspektiv ensidigt fokuserade på de nationella målen och därmed missade det globala perspektivet.

– Den forskardiskussion och politiska debatt som presenterades i Agenda berörde i princip enbart hur Sverige ska nå de nationella klimatmålen med fokus på styrmedel, samt om att vi måste minska vår konsumtion och tumma på tillväxten för att nå målet.

SVT konstaterar till exempel att transportsektorn och den svenska industrin står för drygt 30 procent av de inhemska utsläppen vardera och att ett arbete pågår med att ställa om produktionen. Men SVT konstaterade samtidigt att en stor del av utsläppen importeras.

”Stål, olja och cement ingår i det som vi konsumerar nationellt men de flesta prylar vi köper är ändå inte tillverkade i Sverige så när det gäller våra konsumtionsvaror, alltså bilar, möbler och kläder till leksaker och hårspray så är en övervägande stor andel importerat från bland annat Kina och Bangladesh. Det betyder att en stor del av utsläppen från våra prylar sker utomlands och inte räknas in i vår svenska utsläppsstatistik”, uppger SVT.

Det resonemanget stämmer visserligen, menar Lina Håkansdotter, men tittarna får inte hela perspektivet eftersom SVT inte diskuterade den klimatnytta på global nivå som svenska företag bidrar med via sin export av klimatteknik och olika produkter med relativt sett låga CO2-utsläpp.

– Det som framförallt saknades i Agenda var perspektivet global konkurrenskraft och hur de nationella klimatmålen ska nås med bibehållen eller ökad global klimatnytta från svenska företag. Det är företagen i det svenska näringslivet som ska minska sina utsläpp och ett växande och konkurrenskraftigt näringsliv är en förutsättning för teknisk utveckling och fortsatt export. Om tillväxten hämmas finns det risk för ökade globala klimatutsläpp och minskat välstånd i landet, det gynnar inte någon. Det missar vilka det är som ska ställa om, vad de behöver och hur deras nyttor bäst tillvaratas, menar hon.

En annan fråga som enligt Lina Håkansdotter är avgörande för att klara klimatmålen är att allmänheten är med på tåget. Att det finns förståelse och acceptans för att de högt uppsatta nationella målen kommer innebära högre kostnader för konsumenten.

– Det pratades om att företagen måste möta högre kostnader för utsläppen, men det pratades mindre om att dessa högre CO2-priser leder till högre kostnader för konsumenten i slutledet när de saker vi använder och konsumerar blir dyrare att producera. Företagen vill ställa om och många har kommit långt i sitt arbete men i slutändan måste någon betala om de ska kunna vara fortsätta utveckla och producera fossilfria produkter. I dessa frågor upplevde jag att alla partier duckade under debatten och det tror jag kommer straffa sig längre fram.

SVT nämner inte heller att Sveriges utsläpp av koldioxid per capita och totala mängd koldioxid tillhör de lägsta i världen.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *