Svenska medier struntade i COP28:s fokus på ekonomisk tillväxt

Vid klimattoppmötet COP28 betonades ekonomisk tillväxt som förutsättning för att hantera den globala uppvärmningen. Det har dock inte uppmärksammats i svenska nyhetsmedier som snarare dominerats av frågan om de exakta formuleringarna kring fossila bränslen. 

 

I slutdokumentet från COP28 talas om värdet av öppna ekonomier som ger uthållig tillväxt för att kunna hantera klimatförändringarna, och påpekades att klimatåtgärder inte fick användas som dolda handelshinder:

“ …promoting a supportive and open international economic system aimed at achieving sustainable economic growth and development in all countries and thus enabling them to better to address the problems of climate change, noting that measures taken to combat climate change, including unilateral ones, should not constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on international trade;” 

Trots detta visar en genomgång av större svenska medier att tillväxtperspektivet inte avspeglas i rapporteringen. NMI kan inte hitta en enda publicering som tar upp den här aspekten av COP28.

NMI har talat med svenskar företagare som var på plats som bekräftar att ekonomisk tillväxt och näringslivets roll hade fått ökat utrymme på årets toppmöte jämfört med tidigare. De menar att årets COP har belyst det privata näringslivets roll i omställningen på ett tydligare sätt.  

I slutdokumentet belyses näringslivet som en möjliggörare för såväl innovation som teknikspridning – för att företagen ska kunna bidra med detta förutsätts att de är konkurrenskraftiga och skapar tillväxt. I slutdokumentet uppmanas också länderna till ökat samarbete för att uppnå hållbar ekonomiskt tillväxt och utveckling globalt, för att på ett bättre sätt kunna möta bland annat klimatutmaningen. 

I den svenska paviljongen var synergierna mellan tillväxt och utsläppsminskningar ett tydligt tema, och att utsläppsminskningar och annan miljöhänsyn går hand i hand med hållbar ekonomisk tillväxt.  

Från EU-kommissionens direktorat för internationella partnerskap lyftes behovet av att stärkt näringsliv och ekonomisk tillväxt som nycklar för att nå 1,5-gradersmålet och Agenda 2030. Inte heller är tillväxt och marknadsekonomi något kontroversiellt i dag.   

De svenska representanterna upplevde inte något aktivt motstånd i de paneler och möten som vi hållit under dagarna i Dubai.  De menar att de allra flesta är överens om det slutgiltiga målet – att klimatomställningen ska gå hand i hand med ökat välstånd globalt. Det fanns olika åsikter om vägen dit, men den tydliga trenden är en förståelse för vikten av hållbar ekonomisk tillväxt, enligt en deltagare från Sverige. 

Möjligen är frånvaron av konflikter på området ett skäl till det ljumma intresset i svenska media kring tillväxtfrågorna. Det hårda ifrågasättandet av marknadsekonomi, handel och tillväxt i samband med klimatet är en angelägenhet på kultur- och vissa ledarsidor snarare än bland politiker, forskare och mötesdelegater. 

 

 

 

Magnus Nilsson

NMI:s skribent

2 kommentarer


 1. Mikael Törnwall skriver:

  Har ni alls läst våra artiklar? I min rapportering från COP28 intervjuar jag Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om vilken affärsmöjlighet som omställningen innebär, jag skriver om hur oljeländer hoppas bygga en helt ny industri kring gröna bränslen och jag pratar med ett brasilianskt företag som vill exportera biobränslen till Sverige. Hur är det att inte få med tillväxtaspekten från COP?

  Mikael Törnwall
  Klimatreporter, Svenska Dagbladet

  1. Mats Olin skriver:

   Mikael Törnwall har skrivit utmärkta artiklar som speglar näringslivets syn på den gröna omställningen och lösningen på klimatfrågan. Det är solklart att näringslivet över hela världen, i synnerhet i Sverige, och till och med länder som hittills har byggt sin ekonomi på fossila bränslen, bejakar och ser möjligheter i förändring och utveckling. Det är viktigt.

   Men NMI:s slutsats gällde i huvudsak hur de politiska signalerna från förhandlingarna och formuleringarna i slutdokumentet när det gäller tillväxt speglades i svenska media. Inte synen på näringslivets roll.

   Det båda ämnesområdena är närliggande och hänger ihop, men det är trots allt två olika perspektiv.

   Mats Olin
   Ansvarig utgivare


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *