SVT backar efter kritik från Skogsstyrelsen

SVT:s dokumentär Slaget om skogen har fått kritik för att inte skildra brukandet av den svenska skogen objektivt. En rad faktafel har också påpekats och nu ändrar SVT både rubrik och en åldersangivelse i ett diagram efter Skogsstyrelsens påpekande. Men chefen för SVT:S vetenskapsredaktion Anna Schytt uppger till NMI att SVT inte gjort fel.

 

SVT:s dokumentär Slaget om skogen har fått kritik för att den skildrar det svenska skogsbruket ensidigt. Produktions- eller äganderättsperspektivet finns inte med i dokumentären i tillräckligt hög grad för att kunna presentera en rättvis bild, menar kritiker.

Det har också framförts kritik för hur SVT valt att presentera fakta i dokumentären. Till exempel reagerade statens skogsmyndighet Skogsstyrelsen på hur SVT redovisade fakta i ett diagram i den första delen av dokumentären.

”Det vi haft synpunkter på är följande: Dels visade SVT:s graf siffror över virkesproduktionsmark, men rubriken var produktiv skogsmark vilket har stor betydelse i sammanhanget. Dels har SVT i sin animation exkluderat åldersklasser äldre än 140 år”, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Nu har SVT tagit åt sig av Skogsstyrelsens kritik och ändrat rubriken och lagt till åldersklasser äldre än 140 år i diagrammet.

SVT svarade på Skogsstyrelsens kritik idag på morgonen i en artikel med rubriken ”Skogsstyrelsen räknar med att det fälls i naturreservat”. I artikeln finns det dock inget stöd för att Skogsstyrelsen skulle räkna med att skog inom reservat eller frivilliga avsättningar ska huggas ned.

I ett pressmeddelande konstaterar också Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist att det inte stämmer.

”I debatten som följt har det tyvärr gjorts vantolkningar om att Skogsstyrelsen vill avverka i formellt skyddad skog och annan skog som undantagits från brukande. Detta är naturligtvis inte sant. Vi påpekade att grafiken var felaktig och inte visade hela bilden, och vi tycker det är bra att SVT nu ändrat”, uppger Herman Sundqvist.

SVT Vetenskaps chef Anna Schytt menar att de ändringar som SVT gjort inte påverkar det slutgiltiga resultatet.

”Vi har gjort en granskning av Skogsstyrelsen och vi har inte räknat fel. Vi har dock ändrat en rubrik i ett diagram för att anpassa till skogsindustrins eget språkbruk. Vi har också tagit med en ytterligare ålderskategori som inte på något sätt förändrar slutsatserna”, säger hon till NMI.

 

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *