Svt pekar felaktigt ut skolor som lagbrytare

Rapport meddelade i söndags att ”4 av 10 friskolor bryter mot lagen” eftersom de inte lämnat elevernas betygsuppgifter till kommunen för arkivering. Uppgifterna kom enligt Rapport från Dagens Arena, som finansieras bland annat av en rad fackliga organisationer som LO och Kommunal.

 

Under måndagen rapporterades uppgifterna vidare av bland andra TT och Aftonbladet, som dock inte pekar ut skolorna som lagbrytare.

Dagens Arena lutar sig mot en egen undersökning där de frågat kommuner om skolorna har lämnat in betygen. Men vid en stickprovskontroll visar det sig att Dagens Arena har allvarliga fel i sitt material. Exempelvis berättar Alexandra Stjerna som är rektor vid NTI-gymnasiet i Södertälje att de försökt att lämna betygen för 2012, men att de fick beskedet att rutinerna för att ta emot dem inte var på plats. Men skolan är ändå utpekad som lagbrytare av Dagens Arena.

– Vi hörde av oss till kommunen 2012 men fick beskedet att rutinerna för att ta emot betygen inte var på plats. För 2013 lämnade vi in betygen i juni, men det verkar som om det inte har registrerats hos kommunen, säger Alexandra Stjerna.

Roland Schoultze som är rektor vid NTI-gymnasiet i Malmö har en liknande erfarenhet:
– Vi har frågat kommunen och fått beskedet att de inte vill ta emot betyg förrän för 2014, säger Roland Schoultze. Vi har ännu inte fått någon instruktion för hur betygen ska lämnas, om det ska ske digitalt eller på papper och i vilken form.

Enligt Dagens Arenas undersökning är det 24 skolor i Malmö som inte lämnat uppgifter, när det i själva verket är kommunen som inte tagit emot betygen.

Det finns fler fel i undersökningen, enligt Friskolornas Riksförbund, beroende på att nystartade skolor inte ännu examinerat och därför inte lämnat in betyg. Ett sådant fall finns exempelvis i Jönköping. Ett annat exempel är Nyköping där kommunen inte vill ta emot några betyg förrän tidigast ett och ett halvt år efter elevernas examen för att kunna vara säkra på att de får en hel årskurs samlad.

Det är totalt 200 skolor som pekas ut som lagbrytare av Dagens Arena och som Rapport och andra medier vidareförmedlar. Exakt hur många av skolorna som är felaktigt utpekade återstår att se, och förhoppningsvis kommer Dagens Arena och Rapport att rätta den felaktiga informationen. Klart är att flera skolor som av Dagens Arena och Rapport pekas ut som lagbrytare har försökt följa lagen och lämna uppgifter till kommunerna som inte tagit emot de betygsuppgifter som friskolorna har redo.

Ulf Johansson som är ansvarig utgivare för Rapport håller inte med om att publiceringen är problematisk:
– Vi har inte pekat ut någon enskild skola utan redovisat en undersökning från Dagens Arena. Om det finns fel i undersökningen bör det påpekas för Dagens Arena.

Tänker ni rätta de felaktiga uppgifterna?
– Vi rättar om det finns fel men jag har inte fått någon information som belägger att det finns några fel.

Borde det inte ha framgått i rapporteringen att Dagens Arena är en politisk organisation på vänsterkanten?
– De flesta undersökningar som vi publicerar kommer från organisationer med en agenda, det är ingen konstigt med det, avslutar ulf Johansson.

TMI ringde även Mikael Färnbo på Dagens Arena för att påpeka felaktigheterna, men han ville inte tala om frågan.Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *