SVT-reporter dolde politisk aktivism

Uppgifter som Timbro Medieinstitut tagit fram visar att SVT-journalisten Jens Ergon i hemlighet var med och planerade och genomförde aktiviteter i förra riksdagsvalrörelsen för ”Nätverket för gemensam välfärd” som står långt ut på politikens vänsterkant. Jens Ergon spökskrev helt eller delvis en debattartikel med rubriken ”Sverige håller på att slitas sönder” som argumenterade för att stoppa privatiseringar i välfärden som sades leda till ökade ekonomiska klyftor. Nätverket för gemensam välfärd ordnade så att ett dussin kändisar skrev under artikeln som publicerades på svd.se. 

 
– Det stämmer att jag var med och skrev artikeln. Hur mycket minns jag ärligt talat inte. Det avgörande är att det under den här tiden var mycket tydligt att jag inte skulle arbeta med inrikespolitik eller samhällsvetenskap på SVT, säger Jens Ergon.

Jens Ergon anser att aktiviteterna i ”Nätverket för Gemensam välfärd” inte är intressanta i sammanhanget:
– Du ställer frågor om mitt personliga, icke offentliga engagemang. Vad jag exakt har gjort, utan att offentligt ta ställning, det tycker jag inte är intressant. Det intressanta är att jag sedan flera år inte är aktiv i de här nätverken.

Chefen för SVT:s vetenskapsredaktion Anna Schytt känner till att Jens Ergon haft ett politiskt engagemang, men inte att han varit aktiv i förra valrörelsen. Trots det har hon förtroende för honom som reporter. (Se intervju med Anna Schytt)

Såväl Jens Ergon som Anna Schytt menar att aktiviteterna i valrörelsen inte var partipolitiska på vänsterkanten utan att det snarare handlade om att han var ”aktiv i en ideologisk präglad sakfråga”. Jens Ergon påpekar att ”Nätverket för gemensam välfärd” var partipolitiskt obundet.  Innehållet Jens Ergons texter och ställningstaganden av ”Nätverket för gemensam välfärd” ligger tydligt till vänster, visar en genomgång.

Jens Ergons intresse för samhällsekonomi har fortsatt i rollen som SVT-reporter. På svt.se skriver han exempelvis: ”Att ifrågasätta tillväxten i sig har hittills varit i det närmaste tabu. Men på flera håll växer nu en debatt om tillväxtens gränser. Vi öppnar dörrarna för en till synes ofrånkomlig debatt – och möter forskarna som menar att den rika världen måste göra sig beredda på att ställa om till nolltillväxt.”

När man läser dina texter på svt.se kan man få uppfattningen att du tycker att ekonomisk tillväxt är ett problem. Är det så?
– 
Jag har inte uttryckt några privata uppfattningar i mina reportage. Om du tycker att det ger uttryck för privata åsikter så får det stå för dig.

I maj i år sände SVT en film av Jens Ergon som handlade om ökande ekonomiska klyftor.

Jens Ergon bekräftar att han agerat för att material som visar hans politiska engagemang nu tagits bort från internet.
– Det finns ingen anledning att mitt gamla lösa tyckande från den tiden ska ligga och skvalpa.

Du känner inte att det är ett sätt att sopa igen spåren?
– 
Nej, inte alls. Den senaste gången som jag tagit offentlig ställning är i samband med att boken gavs ut 2009. Och jag var tills något år efter detta engagerad i liknande frågor. Något jag i efterhand kan ångra som journalist. Men mitt engagemang har aldrig varit någon hemlighet, säger Jens Ergon.

MATS OLIN

Läs även intervjun med vetenskapsredaktionens chef Anna Schytt.

Sammanställning av Jens Ergons politiska aktivism.Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *