Public service missar förslag om sänkt elskatt

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | augusti 2, 2023
Public Service rapportering om de höga elpriserna har varit omfattande de senaste två åren. Men när regeringen nu föreslår att pausa den årliga höjningen av elskatten är det helt tyst i kanalerna.

LÄS MER