Public service missar förslag om sänkt elskatt

Public Service rapportering om de höga elpriserna har varit omfattande de senaste två åren. Men när regeringen nu föreslår att pausa den årliga höjningen av elskatten är det helt tyst i kanalerna.

 
SVT rapporterar om höjd skatt på el.

Public service bolagen SVT och SR har i flera inslag, och från olika vinklar, beskrivit hur elpriserna stigit kraftigt de senaste åren. Man har också skildrat hur de höga elpriserna drabbar hushåll och företag.

En relativt stor andel av elpriset utgörs av elskatten som idag är 39,2 öre per kWh. Elskatten justeras varje år upp i takt med konsumentprisindex och eftersom inflationen stigit kraftigt de senaste åren blev uppindexeringen ovanligt stor vid årsskiftet. Från 36 till 39,2 öre.

Både SVT och SR rapporterade om att elskatten justerades upp vid årsskiftet. Man har också rapporterat om att flera politiska partier vill slopa skatten. Men när regeringen nyligen föreslog att uppindexeringen av elskatten ska pausas under 2024 och 2025 för att skydda konsumenter och företag har public service rapportering helt uteblivit.

Nyhetsbyrån TT och Dagens Industri har nämnt förslaget i två texter som rör skattesänkningar. Det är endast Tidningen Näringslivet som ägnat förslaget någon större uppmärksamhet.

Om regeringens förslag går igenom är det alltså 2023 års nivå som gäller de kommande två åren. Annars hade skatten på el räknats upp med 3,8 respektive 5,2 öre för 2024 och 2025 och landat på nästan 50 öre kWh. En höjning med drygt 20 procent. På den uppräkningen tillkommer också moms på 25 procent.

”Uppindexeringen blir extra problematisk när inflationstakten är så hög – det blir en riktig smocka både för privatpersoner och företag. Därför är det mycket välkommet att den pausas men vi tycker att den automatiska uppindexeringen i nästa steg bör slopas helt”, säger Christian Ekström, vd på Skattebetalarna till TN i en kommentar.

Det är märkligt att public service inte ägnar ett förslag som kan sänka hushållens och företagens elkostnader framöver mer uppmärksamhet. Särskilt med tanke på den omfattande bevakning av elpriserna som SVT och SR haft de senaste åren.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *