Kärnkraften inte på Erika Bjerströms bord

Av: Mats Olin | Debatt | 3 kommentarer | februari 16, 2023
Näringslivets medieinstitut har hittat många inslag om energifrågor av SVT:s klimatkorrespondent Erika Bjerström de senaste månaderna, men inget om kärnkraftens eventuella betydelse för miljön och klimatet. Det finns en enkel förklaring till det, menar Bjerström.

LÄS MER

Granskningsnämnden: Ok att skönmåla vindkraft men osakligt att inte belysa kritik mot kärnkraft

Av: Pamina Falck | Debatt | Inga kommentarer | oktober 21, 2022
Granskningsnämnden fällde i veckan ett inslag i Rapport för att ha brutit mot kravet om saklighet, inslaget handlade om kärnkraft och SMR-reaktorer och beslutet motiverades med att riskerna med kärnkraft inte nämns i inslaget. Samtidigt valde nämnden att fria ett inslag som enbart lyfte fram fördelar med ett vindkraftprojekt på Orkneyöarna.

LÄS MER

SVT:s klimatsatsning missar kärnkraften

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | maj 17, 2022
När SVT satsar på en serie om olika tekniska lösningar för klimatarbetet missar man att redogöra för kärnkraftens roll. SVT gör överhuvudtaget ingen koppling mellan klimatet och kärnkraften.

LÄS MER