Företagsvinster problematiska i Sveriges Radio

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | augusti 3, 2022
Ett inslag i Sveriges Radio handlar om ett förslag om att franska storföretag ska betala en extraskatt. I inslaget ges bilden av att företag betalar för lite skatt och att de bidrar för lite till landets ekonomi. Inget nämns om det negativa sambandet mellan höga företagsskatter och tillväxt.

LÄS MER