Ingen rapportering om havsbaserad vindkrafts påverkan på elsystemet

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | juni 9, 2022
Den planerade utbyggnaden av havsbaserad vindkraft är en stor utmaning för elsystemet och den framtida driftsäkerheten. Trots att Svenska kraftnät varnat för utvecklingen och efterlyser mer planerbar elproduktion lyfter inte de stora medierna systemfrågorna överhuvudtaget, visar NMI:s granskning.

LÄS MER