Ingen rapportering om havsbaserad vindkrafts påverkan på elsystemet

Den planerade utbyggnaden av havsbaserad vindkraft är en stor utmaning för elsystemet och den framtida driftsäkerheten. Trots att Svenska kraftnät varnat för utvecklingen och efterlyser mer planerbar elproduktion lyfter inte de stora medierna systemfrågorna överhuvudtaget, visar NMI:s granskning.

 
Vindkraft till havs. Foto: Vattenfall.

Det finns stora planer för att att bygga ut havsbaserad vindkraft utanför Sveriges kuster. Organisationen Svensk Vindenergi uppskattar att det handlar om flera hundra TWh i årsproduktion. Drivkraften är den pågående gröna omställningen och elektrifieringen av samhället som innebär att efterfrågan på el kommer att öka kraftigt de kommande decennierna.

En så stor utbyggnad av icke-planerbar kraft innebär dock en stor utmaning för driften av det svenska elsystemet. Det har myndigheten Svenska kraftnät uppmärksammat och varnat för i flera rapporter. Man är främst orolig för att det inte planeras för någon ny planerbar energiproduktion och hur det påverkar driftsäkerheten.

”Med nuvarande utveckling i Sverige sker ökningen i elproduktion i första hand genom ny vindkraft, även om solkraft kan komma att utgöra en ökande del. Svenska kraftnät ser i dag inte några tydliga signaler om att andra typer av elproduktionsanläggningar konkret är planerade, även om biobränsleanläggning och små kärnkraftsanläggningar diskuteras. Detta är den grundläggande orsaken till många av de utmaningar som vi tar upp i systemutvecklingsplanen, eftersom en minskande andel planerbar elproduktion innebär stora utmaningar för elkraftsystemets leveranssäkerhet”, skriver Svenska kraftnät i sin Systemutvecklingsplan 2022 – 2031.

Trots att Svenska kraftnät uttrycker en stor oro för utvecklingen är mediernas bevakning i ämnet helt obefintlig. NMI har tittat närmare på hur Dagens Nyheter, Sveriges Radio och Sveriges Television bevakat den planerade stora utbyggnaden av havsbaserad vindkraft det här året. Vi har använd mediesökningsverktyget Retriever och Google och sökt på orden ”havsbaserad”, ”havsbaserad vindkraft” och ”vindkraft” och hittat nio publiceringar i vart och ett av de tre medierna.

Rapporteringen tar upp att:

  • Stora mängder havsbaserad vindkraft planeras.
  • Det är vanligt med lokala konflikter om utbyggnaden
  • Vindprojekten oftast stoppas av militären eller av det kommunala vetot.
  • Tillståndsprocesserna är långa.

Inte en enda gång går medierna närmare in på vilka konsekvenser en kraftig utbyggnad av havs-eller landbaserad vindkraft innebär för elsystemet och den framtida driftsäkerheten. Frågor som i sin tur också påverkar den gröna omställningen eftersom energifrågan är central i den. När NMI intervjuade Svenska kraftnäts strategichef Erik Ek om hur medierna bevakar detta konstaterade han att medierna i princip lämnat walk-over i frågan.

”Jag menar att man varken kan tala om rapporteringen är bra eller dålig eftersom det råder en total avsaknad av rapportering kring de mest centrala frågorna i omställningen”.

NMI har kontaktat SR Vetenskapsradion för en kommentar.

 

NMI har tittat närmare på följande publiceringar:

Sveriges Radio:

Debatt om havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft kan minska konflikterna

Rekordstort intresse för att bygga vindkraft till havs

Regeringen planerar för ny havsbaserad vindkraft

Så påverkas elpriset av mer vindkraft i havet

Majoriteten av ny vindkraft till havs får avslag – här är skälen

Regeringen vill bygga ut vindkraften i Västerhavet

10 000 vindkraftverk ska byggas i Nords

Ministern om elpriserna i syd och planerna på omdiskuterade vindkraftsparken

 

Dagens Nyheter:

Enormt elbehov – men Göteborg avfärdar förslag om mer vindkraft

Vindrevolutionen i Östersjön – nya kraftverken flyter på plattformar

Så är vindkraftsparken i skärgården tänkt att bli

Regeringens vindkraftsplaner till havs ska ge 120 terawattimmar

Kan havsbaserad vindkraft skrämma bort tumlaren?

Vindkraftsplaner möts av oro på Bohuskusten: ”Förödande för besöksnäringen”

Regeringen ger grönt ljus till Kriegers Flak

Vindkraft till havs – grön el ställs mot miljö och militära intressen

 

Svt:

Tusentals vindkraftverk kan byggas till havs: ”Enorm potential”

Spår stora ringar på vattnet om gigantiska vindkraftsparken i Kalix blir verklighet

Gigantisk vindkraftspark planeras utanför Kalix

Energiministern vill se mer vindkraft till havs: ”Går alldeles för långsamt”

Så ska sex procent av all elproduktion täckas – bolag utreder havsbaserad vindkraftspark i Norrbotten

Klartecken för stor vindkraftspark i södra Östersjön

Vill ha tillstånd för 370 vindkraftverk utanför Gotland

Ny teknik och ökad lönsamhet – därför vill elbolagen bygga havsvindkraft

Stort intresse för havsvindkraft i Sverige – företag vänder hem från utlandet

 

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *