TT gör textreklam för LO:s Fairtradebananer

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | maj 27, 2022
I en TT-text om att svenska konsumenter handlar färre bananer som är certifierade som Fairtrade är perspektivet så okritiskt att publiceringen kan kallas textreklam.

LÄS MER