TT gör textreklam för LO:s Fairtradebananer

I en TT-text om att svenska konsumenter handlar färre bananer som är certifierade som Fairtrade är perspektivet så okritiskt att publiceringen kan kallas textreklam.

 

När Nyhetsbyrån TT:s Alice Nordevik nyligen skrev en artikel om att svenska konsumenter i allt mindre utsträckning väljer att handla bananer som är certifierade av organisationen Fairtrade var perspektivet uppseendeväckande okritiskt. Bland annat Svenska Dagbladet publicerade texten.

Anslaget i artikeln kan i det närmaste beskrivas som textreklam. Journalistförbundet skriver att när det kommer till textreklam bör redaktioner vara särskilt vaksamma och kritiska vid publicitet kring företags, organisationers eller myndigheters verksamhet, produkter eller andra arrangemang, så att ett otillbörligt gynnande inte sker.

TT intervjuar endast Fairtrades generalsekreterare Hewan Temesghen som oemotsagd kan presentera sin bild av läget. Hon framför till exempel hård kritik mot dagligvaruhandeln som hon menar borde ta sitt ansvar och satsa mer på bananer certifierade av Fairtrade. Hon menar också att livsmedelskedjorna pressar priserna och därmed förvärrar situationen för odlarna i utvecklingsländer.

”Bananer är en klassisk lockvara som säljs till ett lågt pris för att  locka in oss konsumenter i butikerna. Dagligvaruhandeln pressar priserna  mot leverantörer och producenter vilket gör att situationen förvärras för de människor som redan befinner sig i ett utsatt läge”, uppger Hewan Temesghen till TT

Artikeln nämner inte att Fairtrade är ägd av fackförbundet LO och Svenska Kyrkan.

TT gör heller ingen ansats till att lyfta upp den kritik som många ekonomer framför mot Fairtrades system. Man menar bland annat att systemet bidrar till att tränga undan andra odlare, att det är ineffektivt för att minska fattigdomen och att systemet leder till överetablering som ytterligare pressar priserna och försämrar villkoren.

Jag tycker det hade varit bra om vi pratat med dagligvaruhandeln också, men jag håller inte med om att artikeln är att betrakta som textreklam.

Lisa Abrahamsson, biträdande redaktionschef på TT, håller med om att en röst från dagligvaruhandeln hade varit på sin plats. Men texten kan inte klassas som textreklam, menar hon.

”I artikeln framgår att Fairtrade är en internationell certifiering av råvaror. Vi hade kunnat förtydliga ytterligare med hur organisationen fungerar internationellt och i Sverige och med hur ägarförhållandena ser ut här”.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *