Ekonomiekots inslag om fattigdom missar den höga arbetslösheten bland utrikesfödda

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | december 13, 2021
När Ekonomiekot Extra diskuterar om fattigdomen ökar i Sverige konstateras att möjligheten till jobb är central för att invandrare inte ska riskera att hamna i permanent ekonomisk utsatthet. Trots det resonerar inte inslaget om det växande problemet med långtidsarbetslöshet där dessa grupper är överrepresenterade och vad som krävs för att de ska komma i arbete.

LÄS MER