Stor övervikt för gruvmotståndarna i SR-program

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | januari 27, 2022
Opartiskhet handlar inte bara om hur mycket utrymme olika parter får i rapporteringen. Men det är en aspekt som kan vägas in. NMI har lyssnat på ett SR-program om gruvor och räknat sekunder. Motståndarna till gruvan fick 77 procent mer tid.

LÄS MER