Stor övervikt för gruvmotståndarna i SR-program

Opartiskhet handlar inte bara om hur mycket utrymme olika parter får i rapporteringen. Men det är en aspekt som kan vägas in. NMI har lyssnat på ett SR-program om gruvor och räknat sekunder. Motståndarna till gruvan fick 77 procent mer tid.

 
Sveriges Radio använder foto taget av gruvkritisk aktivist. Skärmklipp från sverigesradio.se. https://sverigesradio.se/avsnitt/gruvstriden-i-kallak

I Sveriges Radios vetenskapsprogram Klotet har programledaren Niklas Zachrisson rest till Jokkmokk för att belysa den infekterade konflikten kring det brittiska företaget Beowulf Minings ansökan om ett koncessionstillstånd för att eventuellt starta en järnmalmsgruva i Kallak.

När NMI lyssnar på inslaget och räknar på hur mycket tid som motståndarsidan respektive förespråkarna ges i inslaget står det klart att motståndssidan får nästan dubbelt så mycket tid. Att mäta den exakta tiden kan i och för sig inte sägas vara perfekt måttstock för om ett program är balanserat eller inte men det kan tjäna som ett verktyg för att identifiera var tyngdpunkten i ett inslag läggs.

De som är mot en gruvetablering i Kallak menar att en gruva skulle vara förödande för samernas rennäring och den lokala miljön, samt att en gruva skulle påverka det av Unesco klassade världsarvet Lapponia.

De som är för anser att gruvan behövs för att kunna förse företag som H2 Green Steel med råvara för att tillverka grönt stål och att en etablering skulle innebära många arbetstillfällen för Jokkmokks kommun och stärka det lokala näringslivet.

Niklas Zachrisson har i sitt reportage talat med båda sidorna i konflikten som får lägga fram sina argument för och emot men den tid som Klotet ger respektive sida har en kraftig övervikt mot nej-sidan.

De personer som kommer till tals för en gruvetablering  i inslaget är:

Karin Frohm, driver en hantverksbutik i Jokkmokk.
Kurt Budge, vd för Beowulf Mining.
Robert Bernhardsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Jokkmokk.
Erika Ingvald, Statens Geologiska Undersökning (SGU).

Monika, privatperson på ”gatan” i Jokkmokk.

De personer som kommer till tals mot en gruvetablering i inslaget är:

Tor Tuorda, fotograf och aktiv i arbetat med att stoppa gruvan.
Liv Aira, samisk dansare och konstnär.
Henrik Blind (MP), kommunfullmäktige och styrelsen i Jokkmokk.
Jan-Erik Länta, ordförande i Jåkkåkaska sameby.

Olof Martinsson, Universitetslektor i Malmgeologi vid Luleå Tekniska universitet.

De fem personer som är för att en gruva ska etableras i Kallak ges cirka 13 minuters utrymme i programmet.

De fem personer som är emot att en gruva ska etableras i Kallak ges cirka 23 minuters utrymme i programmet.

Klotet intervjuar även forskaren Karin Beland Lindahl, biträdande professor i Statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, om konfliktens bakgrund och om att beslutsprocesserna måste utformas så att alla aktörer kan acceptera dem. I det resonemanget deltar även Olof Martinsson. Kontentan är att staten måste ta sitt ansvar i förhållande till samernas rättigheter och klargöra och stärka de här processerna eftersom det är sannolikt att flera liknande konflikter kommer att uppstå framöver. Det resonemanget tar drygt fyra minuter av programtiden.

En sammanfattning av tidsdispositionen av programmets totala 45 minuter fördelar sig alltså så här:

För en gruva –  13 minuter.
Mot en gruva – 23 minuter.
Intervju med Karin Beland Lindahl och Olof Martinsson om beslutsprocesser och samernas rättigheter – 4 minuter.

De som representerar ja-sidan ges en tredjedel av programtiden i reportaget.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *