Journalisters agerande på sociala medier är en blind fläck

Av: Blanche Sande | Debatt | En kommentar | mars 9, 2022
Journalister och akademiker riktar mycket uppmärksamhet mot hur politiker kommunicerar i sociala medier. Hur journalisterna själva använder sociala medier får betydligt mindre uppmärksamhet, trots att det kan ha minst lika stor betydelse.

LÄS MER