SVT lobbyiststämplar även kunglig akademi

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | oktober 18, 2021
Nu inkluderar SVT Vetenskaps Linus Brohult även Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) i dem som kallas "lobbyister". KSLA är en av de tio rikstäckande kungliga akademierna i Sverige.

LÄS MER