SVT lobbyiststämplar även kunglig akademi

Nu inkluderar SVT Vetenskaps Linus Brohult även Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) i dem som kallas "lobbyister". KSLA är en av de tio rikstäckande kungliga akademierna i Sverige.

 
Kungliga_Skogs-_och_Lantbruksakademien_01 (1)

NMI skrev nyligen om att SVT Aktuellt benämnt Jonas Jacobsson, som skrivit ett mejl till Skogsstyrelsen, som ”lobbyist”. Jonas Jacobsson är skoglig doktor, pensionär men fortfarande aktiv i akademin KSLA (Kungliga skogs- och lantbruksakademin) och han berättade om sin förvåning när han såg att mejlet kopplades till lobbyism i Aktuellt direktsändning.

– Jag skrev brevet till Skogsstyrelsen för att påpeka att ett antal faktauppgifter som programmet redovisade, och där Skogsstyrelsen angavs som källa, var fel. SVT har sedan rättat faktauppgifterna i enlighet med vad jag påpekade till Skogsstyrelsen. Alla borde vara nöjda och glada med det. Att sedan försöka koppla mitt diarieförda brev med påstådda skogslobbyister och insinuera att brevskrivaren, dvs jag, försökt få till en dold privat korrespondens med Herman Sundqvist är otroligt missledande sade Jonas Jacobsson till NMI.

När NMI frågar reportern Linus Brohult om hur SVT resonerade när man lobbyiststämplade Jonas Jacobsson, menar Brohult att Jacobsson ”arbetar med konsultverksamhet åt skogsindustriföretag”, men svarar inte på varför detta innebär lobbyism.

Linus Brohult fortsätter att kalla Jonas Jacobsson för lobbyist och motiverar det med att Jonas Jacobsson arbetat med ett projekt för KSLA, ett projekt som Linus Brohult menar är ett starkt kritiserat lobbyprojekt.

När NMI talar med KSLA invänder man mot beskrivningen av att deras arbete skulle handla om lobbying och säger att KSLA är en oberoende akademi som arbetar med att lyfta fram och höja kunskapsnivån kring frågor om de gröna och blåa näringarna. KSLA skriver också remissvar men arbetar eller finansieras inte på uppdrag av någon organisation eller ett politiskt parti.

KSLA är en av de kungliga akademierna i Sverige och i det sammanhanget är ”Akademi” en beteckning för högre läroanstalt eller lärt samfund. Här ingår också Svenska Akademin och Kungliga Vetenskapsakademin. Enligt KSLA:s hemsida finansieras man ”frånsett ett mindre statsbidrag som ersättning för utförda tjänster – genom avkastningen från egna fonder. Därtill har akademien under årens lopp fått förtroendet att förvalta ett antal stiftelser”. KSLA uppger också att man mottar gåvor.

Linus Brohult understryker att den lobbyist som som ska ha försökt påverka myndighetens agerande och där Herman Sundqvist, Generaldirektör för Skogsstyrelsens, ska ha försökt dölja denna kommunikation genom att radera mejl inte är samma lobbyist ”som skrev mejlet”.

Nu har Skogsstyrelsen kommenterat det i ett pressmeddelande  där man skriver att:

Det stämmer att Herman Sundqvist haft en konversation i sin roll som generaldirektör via sin privata mejladress. Konversationen handlade om en ännu opublicerad forskningsrapport från en extern aktör. I konversationen finns ingen uppmaning om att agera mot SVT:s serie Slaget om skogen.

Skogsstyrelsen skriver vidare att det ”inte var korrekt av Herman Sundqvist att använda den privata adressen eller att sedan radera mejlen. Mejlen är inkomna handlingar och ska hanteras som sådana även när de kommer till den privata adressen”.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *