Utpekades av SVT som lobbyist – ”Det är rent parodiskt”

När Jonas Jacobsson påpekade fel i SVT:s skogsdokumentär svarade SVT med att i Aktuellt kalla honom lobbyist. – Jag skrev brevet till Skogsstyrelsen för att påpeka att ett antal faktauppgifter som programmet redovisade, och där Skogsstyrelsen angavs som källa, var fel. SVT har sedan rättat faktauppgifterna i enlighet med vad jag påpekade till Skogsstyrelsen.

 
SVT-journalisten Linus Brohult intervjuar en representant för Sveaskog. Källa: Slaget om skogen/SVT Play.

I ett inslag i Aktuellt berättar SVT Vetenskaps reporter Linus Brohult, som också varit redaktör för den uppmärksammade dokumentären Slaget om skogen, att Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i ett mejl blivit kontaktad av skogsbranschens lobbyister. I inslaget uppger Linus Brohult att:

Men Herman Sundqvist kopplingar till skogsbranschen går längre än till det egna ägandet. Efter SVT:s serie Slaget om skogen så kontaktades Herman Sundqvist i ett mejl av Skogsbranschens lobbyister som föreslog att myndigheten skulle göra ett utspel mot SVT. Något som också skedde några dagar senare.

I samband med att detta sades i inslaget visades ett mejl upp, och SVT skapar bilden av att mejlet skickats till Skogsstyrelsen av skogsbranschens lobbyist och att det i sin tur resulterade i att Skogsstyrelsens gjorde ett utspel riktat mot SVT.

Men mejlet är inte är skrivet av en lobbyist. NMI har talat med personen som skickade mejlet. Han heter Jonas Jacobsson och är skoglig doktor vid SLU och numera pensionär. Han sitter som ledamot i KSLA (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien) och driver fortfarande en mindre konsultverksamhet där han gör olika skogsanalyser, bla för företaget Green Gold.

Han säger att han att han blev minst sagt förvånad när han såg sitt eget mejl till Skogsstyrelsen dyka upp i onsdagens Aktuellt och att det kopplades till lobbyism. Definitionen av lobbyism innebär enligt Wikipedia ”politiskt påtryckningsarbete, det vill säga att professionella företrädare för intressegrupper och särintressen i organiserad form framför sina åsikter till politiska makthavare”.

Är du eller har du varit lobbyist för skogsbranschen, dvs tagit betalda uppdrag för att påverka politik eller en myndighet?

– Nej, det har jag inte. Jag gjorde en utredning åt branschorganisationen Skogsindustrierna om äganderättsfrågan när jag satt som sekreterare i KSLA:s projekt om äganderättsfrågor för fyra år sedan. För 15 år sedan gjorde jag även ett utredningsjobb om biobränslen och för 20 år sedan var jag anställd på Assi Domän, säger Jonas Jacobsson.

Direkt efter att SVT visat upp mejlet från Jonas Jacobsson i bild går SVT:s reporter Linus Brohult vidare i inslaget:

I ett sms som SVT kommit över uppmanar sedan generaldirektören själv en av skogsföretagens lobbyister att använda generaldirektörens privata e-post för fortsatt kommunikation. Syftet tycks vara att kommunicera utanför offentligheten. När vi de senaste dagarna begärt ut kommunikationen mellan Herman Sundqvist och skogsbolagens lobbyist så meddelar Skogsstyrelsen att generaldirektören har raderat samtliga mejl och därför inte kan lämnas ut.

– Jag skrev brevet till Skogsstyrelsen för att påpeka att ett antal faktauppgifter som programmet redovisade, och där Skogsstyrelsen angavs som källa, var fel. SVT har sedan rättat faktauppgifterna i enlighet med vad jag påpekade till Skogsstyrelsen. Alla borde vara nöjda och glada med det. Att sedan försöka koppla mitt diarieförda brev med påstådda skogslobbyister och insinuera att brevskrivaren, dvs jag, försökt få till en dold privat korrespondens med Herman Sundqvist är otroligt missledande, säger Jonas Jacobsson.

Så frågan är vad SVT hänvisar till här?

Enligt Jonas Jacobsson har han inte haft någon sms-kontakt eller privat korrespondens med Herman Sundqvist. Det enda faktaunderlag som SVT visar på bild, och som påstås vara ett brev från skogsbranschens lobbyister, är Jonas Jacobssons diarieförda brev, och han förstår inte hur SVT kunnat dra slutsatsen att hans brev är författat av en ”lobbyist”. Innehållet i brevet baseras på föredrag han hållit på KSLA, och han har även skickat dessa presentationer till SVT Vetenskapsredaktion redan innan programserien sändes.

– Jag anade att de skulle köra i diket, och erbjöd mig att hjälpa till med faktakoll. Något svar på detta erbjudande har jag aldrig fått. Jag skrev i mitt brev till Skogsstyrelsen att jag var förvånad hur öppet SVT vågat manipulera de uppgifter jag påpekade var fel, och när man nu efter att ha läst detta, fortsätter att konspiratoriskt klistrar ihop mitt mail med någon slags dold agenda blir det rent parodiskt.

Klart är att SVT-reportern Linus Brohult vet mycket om lobbyism. Han var plogbillsaktivist under 1990-talet och deltog i flera politiska påtryckningsaktioner, mot bland annat byggandet av Södra länken i Stockholm.

Martin Berg

Mediegranskare

1 kommentar


  1. Skogsmulle skriver:

    Jag upplever att du missar huvudfrågan här. Har en GD för en statlig myndighet kommunicerat på privat mail för att slippa en granskning i efterskott. SMS:et visar, oberoende av vem det kom ifrån, att frågan inte skulle diskuteras på myndighetens epost. När SVT begår ut dessa mail uppges de vara raderade. Texten ovan säger inget om varför GD:n för en statlig myndighet inte vill kommunicera med externa parter på sin tjänstemail.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *