Oklar klimatkoppling i SVT om hotad fransk vinskörd

Av: Martin Berg | Debatt | En kommentar | september 23, 2021
Aktuellt i SVT rapporterade igår om att den franska vinskörden är hotad på grund av bland annat frost. Orsaken är enligt SVT att klimatförändringarna resulterat i att extremväder blivit vanligare. Inslaget är ett exempel på hur klimathot används slentrianmässigt och spekulativt för att förklara väderhändelser.

LÄS MER