Oklar klimatkoppling i SVT om hotad fransk vinskörd

Aktuellt i SVT rapporterade igår om att den franska vinskörden är hotad på grund av bland annat frost. Orsaken är enligt SVT att klimatförändringarna resulterat i att extremväder blivit vanligare. Inslaget är ett exempel på hur klimathot används slentrianmässigt och spekulativt för att förklara väderhändelser.

 
Chardonnaydruvor

Sveriges Televisions Aktuellt sände igår ett inslag om att nattfrost hotar vinskörden i distriktet Chablis i Frankrike. SVT rapporterar att det hänger ihop med klimatförändringarna.

”Problemet är att de extrema åren kommer allt oftare. Klimatförändringarna har ändrat förutsättningarna och kanske är årets dåliga skörd bara en föraning om framtida utmaningar”, uppger SVT:s reporter.

Inslaget handlar om vinodlare som är oroliga för årets skörd och för var klimatförändringar kan innebära på sikt. Inslaget kommenteras av en svensk sommelier. De här personerna har mycket intressant att berätta om vinodling, men de är förstås inte klimatexperter. SVT väver in deras berättelse i påstående om klimatfrågan som kan ifrågasättas.

En odlare frågar sig om Chablisviner kommer att finnas år 2050, vilket SVT valt att göra göra till rubrik. I påannonsen i tv-sändningen sägs: ”Årets katastrofskörd kan bli det nya normala”. och sedan ”Straxt om hur klimatförändringarna påverkar vinindustrin.”

Klimatfrågan och extremt väder är alltså en mycket tydlig inramning för nyheten. Men SVT uppger ingen källa till att extrema väderår blir vanligare. I själva verket är det svårt att dra säkra slutsatser om att klimatförändringarna har resulterat i flera fall av så kallat extremväder.

Lennart Bengtsson är professor i dynamisk meteorologi och har varit verksam vid Max-Planck-Institutet för meterologi i Tyskland. Han har också skrivit boken ”Vad händer med klimatet”. Han menar att det inte råder någon tvekan om att mänsklig aktivitet påverkat jordens temperatur de senaste 100 åren. Men han är kritisk till medias svepande rapportering om extremväder eftersom den inte vilar på en vetenskaplig grund.

Lennart Bengtsson. Foto Maria Annas.

”Det finns inga observationer på att så kallat extremväder skulle ha ökat. Eller att de oväder som drabbar oss under den kalla årstiden blivit värre än tidigare, kanske snarare tvärtom. Vädret är ganska våldsamt och det har alltid varit så.”, uppger Lennart Bengtsson för NMI.

I en text på Näringslivets medieinstitut resonerar den tidigare DN-journalisten Anders Bolling kring hur media förhåller sig till konsekvensneutraliteten kopplat till klimatrapportering. Han menar att medier gärna lyfter fram nyheter om att extremväder ökar.  Detta motsägs dock av forskaren Debby Guha-Sapir som är chef för belgiska CRED som samlar ihop data om naturkatastrofer runt om i världen. Hon uppger tvärtom att man inte kan se någon ökning av extremväder. Något som medier inte rapporterar om.

 

Martin Berg

Mediegranskare

1 kommentar


  1. Lasse H skriver:

    Värt att notera är att skörden 1957 blev 116 flaskor i hela Chablis. Pga en enorm frostattack, något Chablis alltid haft som största hot. Men att skördarna varit katastrofala förr spelar ingen roll för SVT.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *