JK:s förtalsmisstanke oberoende av PON-beslut

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | januari 30, 2019
Det har i medierapporteringen framstått som om JK:s beslut att inleda förundersökning mot 16 tidningar föranletts av hur tidningarna agerat efter fällningarna i Pressens opinionsnämnd. Det är fel, säger nu Justitiekanslern Mari Heidenborg till NMI.

LÄS MER