Slentrianmässig användning av klimat-ordet

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | Inga kommentarer | oktober 25, 2022
Klimat-ordet används på ett slentrianmässigt och vilseledande sätt av både medier och politiker. Det man ständigt missar är att utsläppsnivån redan är fastställd av EU och inte påverkas av de beslut som Sverige tar på nationell nivå.

LÄS MER