Slentrianmässig användning av klimat-ordet

Klimat-ordet används på ett slentrianmässigt och vilseledande sätt av både medier och politiker. Det man ständigt missar är att utsläppsnivån redan är fastställd av EU och inte påverkas av de beslut som Sverige tar på nationell nivå.

 
Foto: Akademiska hus.

Ulf Kristersson lovade under valrörelsen att ”få ordning på klimatet”.

”Stora ord om man betänker att vår andel av de globala utsläppen uppgår till 1 promille. Men han avsåg nog bara att få ordning på Sveriges klimatpolitik”, kommenterar miljö- och energisystemanalytikern Per Kågeson i Svenska Dagbladet.

Sydsvenskan rapporterar om politik som inte spelar någon roll för utsläpp av klimatgaser.

I en intervju i Sydsvenska Dagbladet (22/10), intervjuad av Erik Magnusson, förklarar utbildningsminister Mats Persson, liberal chefsförhandlare för Tidöavtalet, att avtalets kritiker ”på alltför lösa grunder dömt ut den nya regeringens klimatpolitik. Han betonar att nya klimatåtgärder är på gång i regeringens statsbudget.”

– Vi är tydliga med att Sverige ska vara klimatneutralt till 2045. Vi har högre ambitioner än andra europeiska länder.

En invändning kunde vara att Finlands mål är att vara klimatneutralt 2035, enligt den finländska klimatlag som trädde i kraft den 1 juli i år.

Det språkbruk som den nya regeringen, liksom den gamla, använder – och som upprätthålls av journalistkåren – vilseleder i ett avgörande avseende: Den klimatpolitik som verkligen styr över utsläppsnivån besluts av EU. Vad Sverige gör på nationell nivå har ingen eller marginell betydelse.

Detta är något som påpekats tidigare på den här sajten här och här.

De svenska politikerna kan visserligen besluta att Sverige ska ”gå före”, genom extra nationella pålagor på de svenska skattebetalarna. Men det bidrar i sig inte till några utsläppsminskningar.

Sammanfattningsvis har EU genom lagpaketet Fit for 55, antaget i juli 2021, gått in för att uppnå klimatneutralitet (balans mellan utsläpp och kolsänkor) i unionen till senast 2050. Detta sker inom ramen för tre politikområden: systemet med handel av utsläppsrätter (ETS, som omfattar tung industri, större energianläggningar och flyg), Ansvarsfördelningsförordningen (ESR, som omfattar vägtrafik och byggnader) och LULUCF-förordningen (Land-Use, Land-Use Change and Forestry), som ställer krav på länderna att lagra in koldioxid i landskapet och träprodukter.

Enligt det förslag från EU-kommissionen som är under slutprocess ska utgivningen av nya utsläppsrätter inom ETS upphöra 2040, inom ESR 2043 och inom LULUCF-sektorn 2035. I samma kontext avgörs de tillåtna utsläppsbanorna fram tills att de är nere på nollnivå. Så när Mats Persson i intervjun säger:

– Vi ska i budgeten för nästa år underlätta för människor att köpa elbil, skaffa värmepump eller sätta upp solceller på taket. Vi ska lägga fram en tydligt klimatinriktad budget.

…kan ordet ”klimatrinriktad” bara betraktas som retorik. Hur mycket elbilar, värmepumpar eller solceller som tillkommer i Sverige under den pågående regeringsperioden har ingen betydelse i klimatavseende.

För ordnings skull ett sista påpekande. Medan miljöpartiet ännu satt i regeringen annullerade Sverige årligen i samband med statsbudgeten den ”överprestation” som Sverige stått för inom ESR-systemet (framför allt möjliggjord av reduktionsplikten) i stället för att sälja motsvarande utsläppsutrymme till andra EU-länder.

Denna lilla möjlighet till en extra utsläppsminskning, utöver den som Sverige genom EU bundit sig till, övergavs av den socialdemokratiska regeringen i fjol.

Konklusion alltså att journalister och politiker använder klimat-ordet på ett slentrianmässigt och vilseledande sätt.

 

 

 

Svenolof Karlsson

Journalist

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *