Nils Funcke: ”Mediestödet inte förenligt med grundlagen”

Av: Mats Olin | Debatt | En kommentar | januari 12, 2022
Besluten i Mediestödsnämnden borde prövas av Justitieombudsmannen, menar Nils Funcke. Nämndens ordförande Anita Linder tycker inte att det är problematiskt att ställa kvalitetskrav för att få mediestöd. 

LÄS MER

Tunn utvärdering i Mediestödsnämnden av krav på ”god medieetisk sed”

Av: Mats Olin | Debatt | En kommentar | januari 10, 2022
För att få ta del av det nya mediestödet krävs "god medeetisk sed". Men utvärderingen är minimal, visar NMI:s undersökning. - Tycker nämnden att den redovisning som görs verkar seriös, rimlig och får anses godtagbar så räcker det, säger Mediestödsnämndens ordförande Anita Linder.

LÄS MER