SVT refererar missvisande från BBC-artikel om sprickande glaciär

Av: Martin Berg | Debatt | 4 kommentarer | december 15, 2021
En SVT-publicering om en glaciär på Antarktis är ett typiskt exempel på missvisande rapportering i klimatfrågan. NMI har tidigare visat hur medier återkommande väljer att beskriva havsnivåhöjningar som är långt värre än i IPCC:s scenarier.

LÄS MER