SVT refererar missvisande från BBC-artikel om sprickande glaciär

En SVT-publicering om en glaciär på Antarktis är ett typiskt exempel på missvisande rapportering i klimatfrågan. NMI har tidigare visat hur medier återkommande väljer att beskriva havsnivåhöjningar som är långt värre än i IPCC:s scenarier.

 
Thwaites glaciär. Foto: Wikipedia.

I en artikel på svt.se idag skriver reportern Natalie Radlovacki om vilka konsekvenserna för  den globala havsnivån skulle bli om den stora glaciären Thwaites på Antarktis skulle spricka.

Redan idag släpper glaciären ifrån sig 50 miljarder ton is i havet varje år, vilket för tillfället har en begränsad inverkan på globala havsnivåer ”men det kan komma att ändras” om varmare vatten tränger in under glaciären. Då skulle den globala havsnivån kunna stiga med 65 centimeter, konstaterar SVT.

SVT:s artikel är en så kallad ”rewrite” av en artikel som publicerats av BBC och går man till källan går det att läsa att ”such a ”doomsday” scenario is unlikely to come about for many centuries”. Det nämner inte SVT i sin artikel.

När NMI undersökte över 300 publiceringar om klimatförändringarnas betydelse för den globala havsnivån framkom det att medier tenderar att lyfta fram de värsta utfallet i de värsta scenarierna. Samtidigt poängterar IPCC att det är förenat med ett stort mått av osäkerhet med att prognostisera havshöjningar. Denna osäkerhet utelämnas dock många gånger i mediers rapportering om havsnivåerna.

NMI:s granskning visar också att medier återkommande refererar till forskare, politiker och aktivister som ger en ännu dystrare bild av de framtida havsnivåerna än vad IPCC:s scenarier visar. SVT:s artikel följer den dramaturgin. Man redovisar ett antal fakta, dramatiserar dessa i kontexten att det alltid kan bli värre och utelämnar information som nyanserar den negativa bilden, eller information om att det råder osäkerhet om framtida utfall.

Martin Berg

Mediegranskare

4 kommentarer


 1. Ulrika Eriksson skriver:

  Såväl SVT som BBC refererar korrekt tillbaka till de allra senaste rönen presenterade vid en vetenskaplig konferens vid American Geophysical Union (AGU). Detta är ett forskningsområde där händelseutvecklingen går oerhört snabbt. Vetenskapliga artiklar åldras snabbt, därför kan de 300 artiklar du refererar till redan vara föräldrade. Risken är stor att en del av glaciären kollapsar redan inom tre år och att det leder till att havnivån höjs med 65 cm. ”Domedagsscenariot” handlar om kedjereaktioner som leder till ännu större havsnivåhöjningar. SVT och BBC är korrekta i sina rapporteringar. Om du vill göra grundlig resarch föreslår jag att du tar kontakt med forskarena direkt.
  https://www.nature.com/articles/d41586-021-03758-y
  https://newsconcerns.com/doomsday-glacier-could-meet-its-doom-within-3-years/

  Med vänlig hälsning
  Ulrika Eriksson

  1. Martin Berg skriver:

   Hej Ulrika och tack för ditt mejl.

   Artikeln vi publicerade visar att SVT utelämnade information i förhållande till BBC-artikeln.

   BBC skriver:

   This is having limited impact on global sea-levels today, but there is sufficient ice held upstream in the glacier’s drainage basin to raise the height of the oceans by 65cm – were it all to melt.

   Such a ”doomsday” scenario is unlikely to come about for many centuries, but the study team says Thwaites is now responding to a warming world in really quite rapid ways.

   Det är säkert så att Thwaites just nu smälter på grund av klimatförändringarna, men vi menar att informationen om att detta domedagsscenario på 65 cm sannolikt ligger århundranden bort som BBC skriver borde ha varit med i SVT:s referat av artikeln.

   mvh

   Martin Berg
   076-851 39 30
   http://www.naringslivets-medieinstitut.se
   Kungsgatan 60
   111 22 Stockholm

 2. Johan Hammarlund skriver:

  På liknande sätt utelämnar du fortsättningen från BBC:s artikel Martin”…but the study team says Thwaites is now responding to a warming world in really quite rapid ways.
  ”There is going to be dramatic change in the front of the glacier, probably in less than a decade. Both published and unpublished studies point in that direction,” ”
  I så fall referera väl även du missvisande eller är det bara när SVT inte tar med all info som det är missvisande?

 3. Olle skriver:

  Enligt Wikipedia verkar det även vara vulkanisk aktivitet under glaciären.
  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Thwaites_Glacier
  Frågan blir då om det är klimatförändringarna eller vulkanerna under glaciären man skall vara orolig över?


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *