SVT refererar missvisande från BBC-artikel om sprickande glaciär

Av: Martin Berg | Debatt | 4 kommentarer | december 15, 2021
En SVT-publicering om en glaciär på Antarktis är ett typiskt exempel på missvisande rapportering i klimatfrågan. NMI har tidigare visat hur medier återkommande väljer att beskriva havsnivåhöjningar som är långt värre än i IPCC:s scenarier.

LÄS MER

Så rapporterar medierna om stigande havsnivåer

Av: Pamina Falck | Debatt | Inga kommentarer | september 30, 2021
När medierna rapporterar om stigande havsnivåer på grund av varmare klimat sker det i huvudsak utifrån ett värsta scenario. Dessutom utelämnas viktig information om osäkerheten som omger scenarier om framtida havsnivåer.

LÄS MER