Så rapporterar medierna om stigande havsnivåer

När medierna rapporterar om stigande havsnivåer på grund av varmare klimat sker det i huvudsak utifrån ett värsta scenario. Dessutom utelämnas viktig information om osäkerheten som omger scenarier om framtida havsnivåer.

 
Klimatrubriker

Ta del av rapporten här

Läs NMI:s gästinlägg i SvD

Näringslivets medieinstitut har undersökt hur Dagens Nyheter, Sveriges Radio, Svenska Dagbladet och Aftonbladet har rapporterat om stigande havsnivåer under två års tid. Totalt har 329 publiceringar analyserats och av rapporten framgår att skräckscenarierna dominerar rapporteringen.

När IPCC:s scenarier skildras så är det i huvudsak det värsta utfallet i det värsta scenariot som lyfts fram. Därutöver refereras det återkommande till studier som förutser ännu värre scenarier än IPCC:s värsta, men vid inget tillfälle lyfts studier fram som förutser en mindre dramatisk utveckling.

FN:s klimatpanel IPCC framhåller att beräkningar av framtida havsnivåer är osäkra, men i rapporteringen utelämnas många gånger osäkerheten som omger beräkningarna och det värsta utfallet i ett värsta scenario framställs i stället som ett framtida faktum om världen inte ställer om.

När olika scenarier skildras beskrivs framför allt med hur mycket havsnivån kan eller väntas stiga men många gånger saknas en tidsram för förloppet och i ytterst få fall nämns sannolikheten för att de olika scenarierna ska inträffa.

En övervägande majoritet av publiceringarna varnar för stigande havsnivåer utan att kvantifiera förloppet. Totalt 240 publiceringar ingår i den kategorin.

Mediernas skildring av stigande havsnivåer har i veckan även lyfts av nättidningen Kvartal i en text med rubriken ”Varför överdriva havsnivåhöjningen?”. I publiceringen intervjuas Lennart Bengtsson som är professor emeritus i dynamisk meteorologi, av Kvartals vetenskapsredaktör Henrik Höjer, som skriver:

Jag frågar honom hur han ser på sådana skräckbilder av tänkbara framtida havsnivåhöjningar. Svaret kommer snabbt.

– Fullständigt orimligt, utbrister han. Media skapar en atmosfär av förestående undergång!

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *