Näringslivsjournalistik underkänns av Mediestödsnämnden

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | januari 12, 2022
Teknikmedier får mediestöd men inte ekonomimedier. I alla fall pekar nyligen fattade beslut i Mediestödsnämnden åt det hållet.

LÄS MER