Näringslivsjournalistik underkänns av Mediestödsnämnden

Teknikmedier får mediestöd men inte ekonomimedier. I alla fall pekar nyligen fattade beslut i Mediestödsnämnden åt det hållet.

 
Affärsvärlden är inte tillräckligt bred, enligt Mediestödsnämnden.

Den 20 oktober fattade Mediestödsnämnden beslut om 121 ansökningar om redaktionsstöd, som är en del av mediestödet. Runt 90 procent av de sökande beviljades stöd och de flesta ansökningarna kom från vanliga breda nyhetsmedier som Expressen, Aftonbladet och en rad regionala och lokala tidningar. Även mer nischade medier sökte. Mediestödsnämnden har i sina beslut landat i att ekonomimedier hamnar utanför stödet, medan däremot medier med inriktning på exempelvis teknik fått grönt ljus. Någon närmare motivering till denna avvägning ger inte nämnden.

Läs även om utvärderingen av ”god medieetisk sed”.

Bland dem vars ansökan avslogs finns tidningen Affärsvärlden och websajten Realtid, båda med inriktning på ekonomi och näringsliv. Av de som fick stöd finns teknikinriktade Ny Teknik och Breakit. Andra medier som bedömdes leva upp till kvalitets- och allsidighetskraven var exempelvis Gry Forsell med vänner i Mix Megapol och Dagens Arena.

NMI har tittat på hur nämnden motiverat sina beslut i sju fall: två avslag och fem bifall. När det gäller besluten om bifall saknas i fyra fall motivering till besluten, annat än hänvisning till de gällande reglerna. I det femte bifallet, som rör bifallet till Gry Forsell med vänner, finns en längre motivering som verkar bero på att Gry Forsell med vänner inte är anslutet till det medieetiska systemet, vilket gör att nämnden behöver göra en egen bedömning av om kravet på god medieetisk sed uppfylls. Det har nämnden gjort genom att konstatera att arbetet med medieetik i ansökan beskrivs på ett tillfredsställande sätt.

Nämnden har dessutom undersökt innehållet i radioprogrammet och kommer fram till att det är en blandning av underhållning, nyheter och musik och att stöd bara kan utgå till de delar som handlar om nyhetsbevakning. Den här typen av undersökning och gränsdragning har inte gjorts i de övriga av oss undersökta besluten.

Det beror på att nämnden i de fyra bifallen inte ansett att det behövts någon särskild undersökning eller motivering i och med att de fyra medierna är anslutna till det frivilliga medieetiska systemet, Allmänhetens Medieombudsman och Mediernas Etiknämnd. Myndigheten har pekat ut att detta är ett kriterium för att tillräcklig etisk nivå uppnås.

NMI har frågat Myndigheten för press, radio och tv om det finns mer underlag för besluten och fått svaret att det inte finns mer allmänna handlingar som utgör underlag, och att det gjorts en muntlig föredragning av myndighetens tjänstemän för nämnden.

De två fallen av avslag, Affärsvärlden och Realtid, innehåller en likartad motivering: Affärsvärldens redaktionella innehåll ”bedöms (detta) till övervägande del bestå av nyheter och artiklar om finansmarknaden och näringslivets olika delar.” Nämnden menar att Affärsvärlden och Realtid därför inte bedriver nyhetsbevakning och granskning i enlighet med vad som krävs i föreskrifterna.

NMI har läst ett nummer av pappersversionen av Affärsvärlden, nummer 47 2021. Det innehåller bland annat en krönika om inflationsrisken, en intervju med fastighetsbolaget Diös vd om fastighetsmarknaderna i norra delen av Sverige, en krönika av ledarredaktören Stig-Björn Ljunggren om public service, en artikel om årets ledare, en krönika av företagaren Staffan Salén om gängrelaterad brottslighet och en artikel som handlar om socioekonomisk bakgrund för de personer som är toppchefer på börsbolag.

Ny Teknik å sin sida innehåller exempelvis artiklar om hållbarhetsfrågor för industrin, digitalisering, energisystemet, nya bilar och fordon samt nya teknikföretag. Ny Teknik innehåller också en debattsida som bland annat tar upp frågor om energisystemet och it-frågor.

NMI har lyssnat på två nyhetsinslag i Gry Forsell och vänner (10 januari). De var drygt en minut långa och innehöll tre telegramnyheter vardera:  Problem för SJ med biljettförsäljningen, nya dykningar vid Estonia, åtgärder för att stävja brott mot politiker. Det meddelas att nyheterna kommer från TV4.

Mot bakgrund av detta kan man ställa sig frågan hur Mediestödsnämnden kommit fram till att den ena tidningen inte lever upp till kravet på bredd och nyttan för demokratin, men att den andra gör det.

 

Mediestödsnämnden motiverar bifall och avslag till ansökningar om redaktionsstöd

 

Altinget – bifall

Det finns ingen närmare beskrivning av Altingets innehåll i beslutet.

Altingets egen beskrivning av sin verksamhet: Vi är en nätbaserad politisk nyhetssajt och mötesplats för politikintresserade aktörer. Vi har sju sakpolitiska områden där vi bland annat skriver om politiska förslag samt reaktioner på dessa.

Det framgår inte av beslutet hur nämnden har resonerat kring kravens uppfyllelse, exempelvis när det gäller bredd/allsidighet.

 

 

Ny teknik – bifall

Från Mediestödsnämndens beslut: Ny Teknik täcker in alla typer av samhällsområden och berättar hur tekniska genombrott och politiska beslut påverkar vardagen och framtiden.

Det framgår inte av beslutet hur nämnden har resonerat kring kravens uppfyllelse, exempelvis när det gäller bredd/allsidighet.

 

Dagens Arena – bifall

Från Mediestödsnämndens beslut: Dagens Arena består av nyheter, opinionstexter, faktabaserade och detaljerade längre artiklar samt poddproduktion.

Dagens Arenas egen beskrivning av sig själv: Dagens Arena ska bedriva redaktionell verksamhet på en radikal, progressiv idégrund.

Det framgår inte av beslutet hur nämnden har resonerat kring kravens uppfyllelse, exempelvis när det gäller bredd/allsidighet.

 

 

Breakit – bifall

Det finns ingen närmare beskrivning av Breakits innehåll i beslutet.

Från Breakits beskrivning av sig själv: Teknik och innovation stöper just nu om näringslivet i grunden. Breakit är en ny, snabbväxande nyhetskanal för dig som vill följa och vara en del av detta historiska skede.

Det framgår inte av beslutet hur nämnden har resonerat kring kravens uppfyllelse, exempelvis när det gäller bredd/allsidighet.

 

Gry Forsell med vänner/Mix Megapol morgon – bifall

Från nämndens bedömning: Av ansökan framgår att Mix Megapol morgon är ett aktualitetsprogram med inslag av musik och underhållning. Programmet innehåller, exklusivt egenproducerat redaktionellt innehåll som består av nyhetsbevakning.

Mediestödsnämnden har tagit del av programmet, dels genom att ta del av flertalet inspelningar, dels genom att lyssna på programmen i sin helhet från den 7 september 2020 och den 9 oktober 2020. Enligt den tekniska redovisning som Bauer Media AB har lämnat in består programmet till 24 procent av exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll som består av nyhetsbevakning.

Mediestödsnämnden konstaterar att kanalen i programmet blandar underhållning och musik med nyhetsbevakning, intervjuer och kommentarer. Mediestödsnämnden bedömer därför att hela Mix Megapol morgon inte kan anses ha till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning. Programmet i sin helhet uppfyller därför inte kraven för att kunna ses som ett allmänt nyhetsmedium. Bauer Media AB kan därför endast beviljas stöd för de delar av Mix Megapol morgon som uppfyller kraven.

 

Realtid – avslag

Från Mediestödsnämndes beslut: realtid är en nyhetstidning för finansbranschen och allmänheten. (100 000 besök per vecka). Innehåll: finansmarknad, börsen, kapitalmarknaden, företagsaffärer, revision, juridik samt reglerings- och finanspolitiska frågor.

Mediestödsnämndens motivering: Vid en granskning av Realtids redaktionella innehåll framgår att webbtidningen till övervägande del består av artiklar om bl.a. ekonomi, bank och finans, aktiemarknaden och närliggande ämnen. Webbtidningen bär en tydlig prägel av ämnen relaterade till finansmarknaden. Utifrån en sammantagen bedömning anses därför inte Realtid bedriva nyhetsbevakning och granskning av en bredd av olika ämnesområden enligt det som föreskrivs i 3 § mediestödsförordningen och 5 § i myndighetens föreskrifter om mediestöd. Realtid Medias ansökan om redaktionsstöd ska därför avslås.

 

Affärsvärlden – avslag

Från Mediestödsnämndens beslut: Ekonomitidning som granskar näringslivet. Aktieanalyser, intervjuer med ledare i näringslivet, och reportage kring frågorna som påverkar ekonomi i Sverige och globalt.

Motivering: Vid en granskning av Affärsvärldens redaktionella innehåll framgår att tidningen främst består av artiklar om aktiemarknaden, den svenska och internationella börsen, näringslivet och nationella och internationella affärer och transaktioner. Utifrån en helhetsbedömning av Affärsvärldens redaktionella innehåll bedöms detta till övervägande del bestå av nyheter, bevakning och artiklar om finansmarknaden och näringslivets olika delar. Utifrån en sammantagen bedömning anses därför inte Affärsvärlden bedriva nyhetsbevakning och granskning enligt det som föreskrivs i 3 § mediestödsförordningen och 5 § i myndighetens föreskrifter om mediestöd. Börsplus AB:s ansökan om redaktionsstöd ska därför avslås.

 

Mats OlinInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *