Chefredaktören: ”Rennäringens privilegier bör diskuteras”

Av: Martin Berg | Debatt | 3 kommentarer | april 5, 2022
Affärsvärldens chefredaktör Peter Benson kritiserade nyligen den samiska rennäringens inflytande över olika tillståndsprocesser i norra Sverige. Men han är också kritisk till hur medierna bevakat turerna kring en eventuell järnmalmsgruva i Kallak. "Den har haft en slagsida".

LÄS MER

”Målet för mediestödet bör inte vara att bevara alla verksamheter”

Av: Mats Olin | Debatt | En kommentar | januari 24, 2022
"Hade jag vetat om allt detta hade jag varit ännu mera kritisk" är Anders Johnsons kommentar till NMI:s rapportering om tveksamma bedömningar i mediestödsnämnden. Även liberalernas principiella kritik mot mediestödets utformning har blivit tydligare, och Kulturutskottets ordförande Christer Nylander vill "undvika bedömningar och innehållskrav".

LÄS MER

Näringslivsjournalistik underkänns av Mediestödsnämnden

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | januari 12, 2022
Teknikmedier får mediestöd men inte ekonomimedier. I alla fall pekar nyligen fattade beslut i Mediestödsnämnden åt det hållet.

LÄS MER