SvD missar att Stockholm har landets kortaste vårdköer

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | augusti 8, 2022
I en artikel i Svenska Dagbladet hävdas att Nya Karolinska Sjukhuset satt i system att vårda utomlänspatienter framför vårdbehövande Stockholmare. Artikeln nämner dock inte att Region Stockholm har landets kortaste vårdköer.

LÄS MER