SvD missar att Stockholm har landets kortaste vårdköer

I en artikel i Svenska Dagbladet hävdas att Nya Karolinska Sjukhuset satt i system att vårda utomlänspatienter framför vårdbehövande Stockholmare. Artikeln nämner dock inte att Region Stockholm har landets kortaste vårdköer.

 

I en artikel i Svenska Dagbladet skriver reportern Fredrik Mellgren att Nya Karolinska Sjukhuset prioriterar att vårda utomlänspatienter vilket skulle drabba behövande Stockholmare.

”Karolinska i Solna har satt i system att öka på sina intäkter genom att sälja högspecialiserad vård till andra regioner. De andra stora akutsjukhusen har varit fullt upptagna med att ta hand om akut sjuka stockholmare”, skriver reportern Fredrik Mellgren i brödtexten.

Det som inte nämns är att Region Stockholm har landets kortaste vårdköer. När Uppdrag Granskning i våras undersökte hur länge patienter fick vänta på vård och behandling i Sveriges regioner hamnade Stockholm på första plats.

”Vinnarna är invånarna i region Kalmar, Gotland, i Jönköping, Halland och på första plats region Stockholm. Där är köerna och väntetiderna som kortast”.

UG skriver att man rangordnat regionerna efter 77 olika värden men understryker att undersökningen inte kan ses som statistisk säkerhetsställd.

Det här är slutsatser som stöds även av data från SKR.

I SvD-artikeln intervjuas Johan Styrud, överläkare på Danderyds sjukhus och ordförande i Stockholms läkarföreningen. Han menar att Nya Karolinska sätter ekonomiska intressen framför behövande patienter i Stockholm.

”I ett läge när våra stora vanliga akutsjukhus haft en bedrövlig sommar är det orimligt att exempelvis Karolinska försöker dra in extra pengar på att ta hit ännu fler patienter från annat håll. Det har gått ut över en del stockholmspatienter som fått vänta ännu längre på sin tur i operationsköerna”.

Stockholms sjukvårdsregionråd Anna Starbrink (L) intervjuas också i artikeln. Hon håller inte med och menar att det funnits utrymme för att ta emot patienter från andra län.

”Vi är stolta över att vi inte bara gett vård till våra egna patienter utan också kunnat hjälpa invånare i övriga landet att få vård när de behöver det. Vi är ganska trötta på kritiken från oppositionen att vården inte fungerar i Stockholm när vi i själva verket är en stor mottagare av patienter även från andra regioner”.

 

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *