Varning om försämrad försörjningstrygghet ignoreras av medierna

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | oktober 9, 2023
Svenska kraftnät visar att elsystemets försörjningstrygghet allvarligt försämras när omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd genomförs. Det ignoreras helt av medierna.

LÄS MER