Studio Ett ställer inte de relevanta frågorna

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | februari 2, 2022
I Studio Ett får Karin Pleijel (mp) gott om tid att förklara att hon blivit missförstådd när det gäller att förändra skolvalet. SR-reportrarna väljer att inte ta upp de konkreta mp-förslag som tidigare presenterats.

LÄS MER