Mediemyt: ”Sverigepriser” sänker elkostnaderna

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | februari 22, 2023
I den så kallade "Beken-modellen" som presenterades i somras är tanken att den el som konsumeras i Sverige ska separeras från den som går på export. På så sätt antas elpriserna kunna dämpas. Men en sådan prisreglering skulle höja kostnaderna för el, menar ledande ekonomer. När medierna tagit upp modellen har kritiker ibland fått komma till tals men en djupare diskussion om vad ett sådant stort marknadsingrepp skulle innebära saknas.

LÄS MER