Mediemyt: ”Sverigepriser” sänker elkostnaderna

I den så kallade "Beken-modellen" som presenterades i somras är tanken att den el som konsumeras i Sverige ska separeras från den som går på export. På så sätt antas elpriserna kunna dämpas. Men en sådan prisreglering skulle höja kostnaderna för el, menar ledande ekonomer. När medierna tagit upp modellen har kritiker ibland fått komma till tals men en djupare diskussion om vad ett sådant stort marknadsingrepp skulle innebära saknas.

 
Bengt Ekenstierna förklarar hur "Sverigespriser" är tänkta att fungera.

Förra året presenterade Bengt Ekenstierna, tidigare chef på energibolaget E.ON, en modell för att lösa problemet med de snabbt stigande elpriserna i framförallt södra Sverige. Modellens logik är att det är exportelen som driver upp priserna. Därför ska den separeras från den el som konsumeras inhemskt i Sverige.

”Svenska kunder ska inte behöva betala priset det kostar för att få fram den sista kilowattimmen som vi exempelvis importerar från Baltikum för att kunna leverera vidare till Tyskland”, uppgav Bengt Ekenstierna till DN i en artikel från september förra året.

När medierna rapporterat om Bengt Ekenstiernas modell har kritiker ibland fått komma till tals men man har inte gått på djupet med vad ett sånt stort marknadsingrepp skulle innebära.

När SVT beskriver modellen i ett inslag kan Bengt Ekenstierna oemotsagd få redogöra för modellen.

I slutet av januari i år rapporterade Sydsvenskan från ett seminarium arrangerat av föreningen Energinätverk Sverige där Bengt Ekenstiernas modell diskuterades.

När Sydsvenskan ska förklara hur modellen fungerar skriver man att:

”Elpriset bestäms utifrån en marginalprissättning. Det innebär att alla betalar samma pris för sin el i en prismodell där det exakta tim- och dagspriset bestäms utifrån den dyraste kraftkällan. Den sist sålda kilowattimmen bestämmer priset. Därför är elpriset lågt när enbart vindkraft finns i ledningarna. Elpriset stiger när vatten- och kärnkraft tillkommer. Och blir rejält mycket högre under dagar när även kolkraft strömmar genom tråden”.

Sydsvenskan skriver att den dyraste kraftkällan bestämmer priset men man resonerar inte närmare om argumenten för fri prissättning (som innebär att priset blir ett ”marginalpris”). Själva idén med fri prissättning är att det leder till effektivitet och lägre kostnader över tid. Prisregleringar leder till högre kostnader som måste tas av någon annan, exempelvis konsumenter eller skattebetalare.

Sydsvenskan låter kritiker av idén med Sverigepriser komma till tals. Nicklas Damsgaard från Svenska kraftnät menar till exempel att en delad marknad skulle innebära högre priser.

”Det skulle leda till att svenska elproducenter ökar sina priser eftersom de vill sälja dyr exportel hellre än billig inhemsk el”.

På det hela resonerar inte medierna på djupet om vad modellen skulle innebära för den svenska elmarknaden. Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, som DN visserligen låter får komma till tals, påpekar att det enda sättet att få ned priset på sikt är att mer kraftproduktion byggs i södra Sverige.

”Ta bort straffskatterna på kraftvärmen och återskapa förtroendet för de som vill investera i annan planerbar produktion. Endast då kommer vi att få ner elpriserna på lång sikt”, uppger Mats Nilsson.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *