Vilseledande när medier rapporterar om gruvskatt

Av: Redaktionen | Debatt | September 18, 2014 | Inga kommentarer
Att det skulle vara ekonomiskt förmånligt att öppna gruvor i Sverige är något medier vill berätta om. Tyvärr används dock inte sällan haltande jämförelser för att visa hur förmånligt det skulle vara. Medierna utgår i dessa fall från Sveriges så kallade mineralavgift, vars syfte är att ge markägarna något tillbaka när gruvbrytning sker på deras mark. Mineralavgiften innebär att gruvbolagen betalar 2 promille av mineralernas produktionsvärde till markägaren och staten. Detta jämförs sedan med betydligt högre skattesatser i andra länder, men dessa skatter tas ut på företagens intäkter eller vinster. Det handlar alltså om vitt skilda skattebaser och innebär att jämförelserna blir missvisande.
> Läs artikeln

Varför har vi journalister?

Av: Redaktionen | Debatt | Augusti 27, 2014 | Inga kommentarer
DEBATT Varför har vi journalister? Den frågan ställde UR:s vd Erik Fichtelius i en debattartikel på Medievärlden.
> Läs artikeln