NMI publicerar rapport om styrningen av public service

Regeringen kringgår regelbundet förvaltningsstiftelsen när man för en dialog om villkoren för public service direkt med programbolagens chefer.

 
Vakar regeringen över public service? NMI har granskat de delar av regeringens inflytande över public service-bolagen som sällan kommer fram i den allmänna debatten. Foto: Christian Gidlöf

NMI har bland annat tittat närmare på vissa aspekter av statens och regeringens roll i de dokument som styr public service, vilket bland annat inkluderar public service-bolagens bolagsordningar och förordnande för förvaltningsstiftelsen. Den viktigaste observationen handlar dock om den formaliserade dialog som finns upprättad mellan kulturdepartementet och public service-bolagen.

I en rad strategiska frågor som berör public service-uppdragets villkor för kulturdepartementet direkt dialog med public service-bolagens chefer. Dialogen inkluderar fysiska möten mellan ministrar, statssekreterare, politiska tjänstemän och höga chefer inom public servicebolagen, inklusive vd. En stor del av kontakten sköts också via de så kallade strategienheterna vid SVT och SR som bedriver lobbyism gentemot riksdag och regering.

Under perioden 2018–2020 har kulturdepartementet genomfört minst 30 möten med public servicebolagen. Frågor som diskuterats inkluderar framtiden för public services beredskapsuppdrag, framtagandet av nya sändningstillstånd, tekniska frågor, liksom filmpolitik och EU-politiska prioriteringar. Värt att notera är att de flesta möten saknar dokumentation av vad som avhandlats.

– Frågan är vilka konsekvenser den direkta kontakten mellan departementet och public service-bolagen innebär. Genom den direkta dialogen kringgås nämligen förvaltningsstiftelsens styrelse, det organ som är tänkt att garantera armlängds avstånd till staten och därmed oberoende, säger rapportförfattaren Carl-Vincent Reimers.

Ta del av hela rapporten ”Armlängds avstånd eller i armkrok med staten?” här.

Gästledare i SvD

Carl-Vincent Reimers

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *