Europeisk kärnkraftsvåg osynlig i svenska medier

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | november 8, 2023
Trots att flera länder i Europa antingen är i färd att bygga nya reaktorer eller befinner sig planeringsstadiet för att göra det är det mer eller mindre tyst i de svenska medierna.

LÄS MER

Brittisk public service-debatt efter bantningskrav på BBC

Av: Victor Nilsson | Debatt | Inga kommentarer | januari 26, 2022
Den brittiska TV-licensen har frusits efter kollapsade samtal mellan BBC och regeringen. Nu väntar en osäker framtid för den brittiska mediejätten, och finansieringen efter 2027 är oklar. Beskedet har blåst nytt liv i den brittiska public service-debatten.

LÄS MER

Vad granskar granskningsnämnden?

Av: Blanche Sande | Debatt | Inga kommentarer | oktober 18, 2021
En central del i public services uppdrag är att programmen ska vara sakliga och opartiska. När public service-bolagens förmåga att leva upp till denna ambition ifrågasätts hänvisas ofta till granskningsnämnden för radio och tv, dit lyssnare och tittare kan anmäla inslag de upplever är exempelvis partiska. Nämnden framhålls ofta som en sorts facit när det gäller hur väl public service lever upp till kraven.

LÄS MER

SR:s Kuba-rapportering saknar förklaring till problem

Av: Blanche Sande | Debatt | Inga kommentarer | augusti 27, 2021
Kuba är en politisk vattendelare, vilket gör public service-bevakningen av landet extra intressant. NMI:s sammanställning av SR:s inslag visar att Kubas politiska system ofta utelämnas ur problembeskrivningen.

LÄS MER

Polen visar risken med starkt public service

Av: Pamina Falck | Debatt | Inga kommentarer | februari 10, 2021
"I debatten nämns ofta vikten av ett fortsatt starkt public service som står fritt från politiskt inflytande för att undvika en liknande utveckling som i Polen. Men erfarenheten från Polen vittnar snarare om riskerna med ett allt för dominerande public service och insikten om att statligt finansierade verksamheter riskerar politisk påverkan.", skriver NMI i Aftonbladet.

LÄS MER
1 2 3 5