Polen visar risken med starkt public service

"I debatten nämns ofta vikten av ett fortsatt starkt public service som står fritt från politiskt inflytande för att undvika en liknande utveckling som i Polen. Men erfarenheten från Polen vittnar snarare om riskerna med ett allt för dominerande public service och insikten om att statligt finansierade verksamheter riskerar politisk påverkan.", skriver NMI i Aftonbladet.

 
SVT Daniel Annefelt

”Sedan Jarosław Kaczyński och hans parti Lag och Rättvisa tog makten i Polen 2015 har landets public servicebolag stöpts om till regeringens propagandamaskiner och de fira medierna pekats ut som fienden. Liknande utveckling har även skett i Ungern under ledning av Viktor Orbán där en mediemyndighet med regeringstrogna ledamöter inrättats. Dessutom har en stor del av de tidigare oberoende medierna i Ungern köpts eller tvingats över till inhemska ägare som står makten nära, vilket innebär att det knappt finns några fristående medier kvar i landet.

I debatten har länderna använts som skräckexempel och flera har dragit slutsatsen att vi i Sverige, för att förhindra en liknande utveckling, behöver gardera public servicebolagens politiska oberoende samtidigt som bolagens finansiering måste säkras.

”Riksdagspartierna i Sverige bör ta Polen som ett varnande exempel och i samband med de pågående och kommande utredningarna på medieområdet göra vad som krävs för att ytterligare stärka och värna såväl public service som kommersiella mediers frihet”, skrev cheferna för SVT, SR och UR i ett gemensamt debattinlägg i DN 2016 med anledning av Lag och Rättvisas omfattande förändringar på public serviceområdet.

Några veckor senare kom Miljöpartiet med förslag om att se över möjligheterna för att grundlagsskydda public servicebolagens oberoende. Förslaget behandlades senare i en parlamentarisk kommitté men 2020 strandade förhandlingarna i oenighet.

Förslaget om att grundlagsskydda bolagens oberoende innebar i praktiken att verksamheternas finansiering (statliga medel) skulle garanteras utan möjlighet för uppdragsgivaren (staten) att ställa krav.I en sådan struktur finns dock få incitament för att förbättras, höja kvalitén, eller effektivisera – pengarna kommer ju in oavsett prestation. Risken hade därmed varit stor att förändringen ganska snart hade lett till misskötta public servicebolag.

Fria och oberoende medier är ett fundament för demokratin och det ligger i samhällets intresse att mediebolag ska stå fritt från politisk påverkan. Utvecklingen i Polen är dock en påminnelse om att det som finansieras med statliga medel har en ofrånkomlig koppling till politiken som, när makten hamnar i fel händer, innebär en risk för direkt politisk styrning.”

Läs hela debattinlägget här

Läs slutrepliken här

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *