Investeringar i kärnkraft och vindkraft – kannibaliseringen bortglömd

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | februari 1, 2024
Nyhetsmedier tar regelbundet upp kärnkraftens höga investeringskostnader jämfört med landbaserad vindkraft. Däremot missar man att titta närmare på kraftslagens intjäningsförmåga. Flera undersökningar visar att vind- och solkraften får allt sämre betalt för sin produktion på grund av kannibaliseringseffekten.

LÄS MER

Nej Sveriges Radio, Litauen blir inte självförsörjande på förnybar el

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | november 29, 2023
Litauen kan försörjas helt av förnybar el om tre år rapporterar Sveriges Radio. När NMI frågar Litgrid, Litauens motsvarighet till Svenska kraftnät, konstaterar man att det inte stämmer. "Vi kommer fortfarande att förlita oss på våra elanslutningar för att importera och exportera el". Anslutningarna går exempelvis till Polen med mycket kolintensiv elproduktion.

LÄS MER

Mediemyt: vindkraft ger lägst elkostnader

Av: Martin Berg | Debatt | 3 kommentarer | mars 21, 2023
I medier framhålls vindkraften som det billigaste kraftslaget att bygga ut. Då tar man inte hänsyn till den totala systemkostnaden.

LÄS MER

Mediemyt: vindkraften går snabbt att bygga ut

Av: Martin Berg | Debatt | 2 kommentarer | februari 14, 2023
I medierna framställs det ofta som om vindkraften går snabbt att bygga ut. Men är det verkligen så? Branschorganisationen Svensk Vindenergi uppskattar att det kan ta upp till 10 år att bygga ut landbaserad vindkraft.

LÄS MER

Granskningsnämnden: Ok att skönmåla vindkraft men osakligt att inte belysa kritik mot kärnkraft

Av: Pamina Falck | Debatt | Inga kommentarer | oktober 21, 2022
Granskningsnämnden fällde i veckan ett inslag i Rapport för att ha brutit mot kravet om saklighet, inslaget handlade om kärnkraft och SMR-reaktorer och beslutet motiverades med att riskerna med kärnkraft inte nämns i inslaget. Samtidigt valde nämnden att fria ett inslag som enbart lyfte fram fördelar med ett vindkraftprojekt på Orkneyöarna.

LÄS MER