Mediemyt: vindkraft ger lägst elkostnader

I medier framhålls vindkraften som det billigaste kraftslaget att bygga ut. Då tar man inte hänsyn till den totala systemkostnaden.

 

När medierna rapporterar om kostnaden för att bygga ut de olika kraftslagen framställs så gott som alltid vindkraften som billigast och kärnkraft som dyrt. Ofta lyfter man fram den låga LCOE-kostnaden (Levelized Cost of Energy). Den mäter kostnaden per producerad kWh och här brukar vindkraften landa på mellan 30-35 öre per kWh som det billigaste energislaget.

Idag publicerade Sveriges Radio ett inslag som fokuserade på höga kostnader för kärnkraft: ”Forskare tveksamma till kärnkraftens snackis – ”Kommer bli dyrt””

Ett annat exempel från SVT: ”Vi måste skapa vår egen energi, kärnkraft i all ära, men det är billigare och snabbare med förnybara källor som solenergi, vindkraft, biogas eller geotermisk energi. På så vis innebär kriget ett uppsving för EU:s gröna giv och energiomställning, säger Timmermans.”

Medierna missar dock oftast att resonera över den totala systemkostnaden för elsystemet.

Staffan Qvist, teknologie doktor från Berkeley, har på Svenskt Näringslivs uppdrag räknat på kostnaden för tre olika scenarier för hur ett framtida elsystem kan te sig. Han har dels tittat på ett system som karakteriseras av teknikneutralitet, ett system där kärnkraften inte driftförlängs och ett med 100 procent förnybar elproduktion (läs vindkraft).

Hans slutsats att ett system som bygger på 100 procent förnybar produktion är det dyraste. I ett sådant system ökar de totala systemkostnaderna med 40 procent. Den kostnaden inkluderar heller inte kostnaden för olika balanserings-  och stödtjänster som är helt nödvändiga för att frekvensreglera ett system som bygger på icke-planerbar produktion.

I rapporten påpekar Staffan Qvist att ett kraftsystem består av flera olika komponenter som ska fungera oavsett om det blåser, är vindstilla, eller om solen skiner eller går i moln. Det betyder att LCOE-måttet, där endast kostnaden per kWh över tid mäts, inte är ett rättvist sätt att mäta eftersom man inte inkluderar just systemkostnaden.

Staffan Qvist slutsats i rapporten är att i det kostnadsoptimala framtida teknikneutrala elsystemet kommer behövas både mer kärnkraft och vindkraft, och att det år 2045 består i huvudsak av: 1/3 vattenkraft, 1/3 vindkraft och 1/3 kärnkraft.
***
Exempel på publiceringar som inte berör systemperspektivet

”Landbaserad vindkraft och solenergi är den produktion som kommer att dominera investeringar i energi under 2020-talet. Skälet är att den kan byggas ut relativt snabbt och billigt, menar Omid Ashrafi, chef för konsultfirman Newsecs affärsområde Energy Transition.”
https://www.dn.se/ekonomi/expert-vind-och-sol-blir-2020-talets-stora-energisatsningar/

”– Vindkraften, särskilt den till havs, har stor potential för Sveriges framgångar och möjligheter framåt. Den ger mycket och billig el som gör att industrierna kan ha råd att anställa fler.”
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/omstallningen-till-vindkraft-avgorande-for-sverige

”Vi måste skapa vår egen energi, kärnkraft i all ära, men det är billigare och snabbare med förnybara källor som solenergi, vindkraft, biogas eller geotermisk energi. På så vis innebär kriget ett uppsving för EU:s gröna giv och energiomställning, säger Timmermans.”
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/eu-s-vice-ordforande-kriget-en-uppsving-for-gron-energiomstallning

”– Ja, det går iallafall inte att stänga dörren för ny kärnkraft. Enligt lag får man ju bygga ny kärnkraft i Sverige. Än så länge är det reglerat till de orter där vi har kärnkraft, det tror jag är en väldigt bra idé. Men vi har inte sett något seriöst företag som har sagt att de vill bygga för kostnaden är ungefär tre gånger så dyr som vindkraft.”
https://sverigesradio.se/avsnitt/karl-petter-thorwaldsson-s-ny-karnkraft-kan-behovas

”Är kärnkraften nödvändig?
– Nödvändig är den inte. De flesta elsystem i världen klarar sig utmärkt utan kärnkraft. Det väsentliga är inte kärnkraft, det väsentliga är billig elproduktion. Kärnkraften är en av de dyrare lösningarna.”
https://www.dn.se/ekonomi/energiprofessor-kritisk-till-storskalig-karnkraft-latsas-som-om-det-finns-en-klimatpolitik/

”Förutsättningarna för att bygga vindkraft i Sverige är lovande då tekniken redan finns, den är billig och vindförhållandena i landet är goda.”
https://www.dn.se/ekonomi/markkonflikter-riskerar-satta-stopp-for-vindkraften-i-norr/

Martin Berg

Mediegranskare

3 kommentarer


 1. Niclas Nilsson skriver:

  Mycket bra artikel. Det sprids för mycket lögner när det gäller kostnader för vindkraft och kärnkraft.

  1. Mats Lindfors skriver:

   Ja de flesta lögnerna sprids av kärnkraftsförespråkare, att de är pålitliga, planerbara t.ex. det har vi ju sett denna vinter med stoppenni Runghals 4, Iskarshamn 3 ich Olkiloutu 3. 194 snabbstopp sedan 1993 talar sitt tydliga språk. Om dessa inte skulle förekomma kan SVK släppa på mer ström från Norrland, men nu bromsar de för det att de inträffar. Sen tar det en vecka att köra igång igen efter rep pga alla procedurer i ett kärnkraftverk till skillnad från ett vattenkraftverk.
   En annan sak som sprids är att den är billig, det stämmer inte, den är svindyr..
   Kostar 3-5 ggr mer än sol- och vindkraft
   Kolla in Olkiloutu 3, Flamaville 3, Hinkley point C, Vogtle 1 och 2.
   Angående systemkostnaden har den behandlats av Lennart Söder, profesdor i elsystem på Second Opinion till skillnad från journalisten här nedan som inte vet ett jota. Läs vad Lennart skriver.
   Även livslängden överdrivs, Ebba B sa i SVT att sen skulle ge ström som met än 80 år men verkligheteb är en snittålder på 44 år, den äldsta reaktorn i drift idag är 48 år. På samma sätt skrivs livslöndennner på vind- och solenergi till 20 år medan verkligheten är ca 35 år, Johan Ehrenbergs solceller är 48 år och går fortfarande.
   När ett kärnkraftverk är uttjänt måste det rivas pga materalutmattning och gammal teknik och det påstår flrespråkarna att vindkraftverk också måste göras men det stämmer inte vägar ledningar ställvetk kommer att användas igen och en ny turbin kommer upp på samma ställe, kanske renoverad.
   En sak som kärnkraftverksörespråkare bortser fullständigt ifrån är den smutsiga urangruvhanteringen, som förstör jorden, men det sker ju inte i Sverige så då är det inget problem?
   De flesta urangruvor överges, bara ett par har sanerats, eller saneras för t.ex. Wismut projekt (Sachsen-Thuringen, f.d. Östtyskland) ska hålla på till 2050, kostnaden är uppe i 8 miljarder Euro hitintills. Var det slutar vet ingen.
   Kolla in ”Yellow cake- the dirt behind uranium” på Fims for the Earth!

 2. Leif G skriver:

  Myt nummer två är elbilarnas förträfflighet för hälsan!

  Kanske är Elbilen bra för miljön!

  Men inte för hälsan!

  Dom mycket tyngre Elbilarna, pga av batteriet och de större hjulen, gör att Elbilen blir som en jordfräs i trafiken som river upp mycket mer cancerogena asfaltspartiklar än fossilerna!


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *