Varning om försämrad försörjningstrygghet ignoreras av medierna

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | oktober 9, 2023
Svenska kraftnät visar att elsystemets försörjningstrygghet allvarligt försämras när omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd genomförs. Det ignoreras helt av medierna.

LÄS MER

Knäpptyst i medierna om initiativ som kan sänka elpriserna

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | juli 4, 2023
Svenska kraftnät tar nu ett initiativ som ska öka överföringsförmågan av el i landet. Något som kan leda till lägre elpriser i södra Sverige. Trots det rapporterar inte medierna om saken. "Det är märkligt. Nu när faktiska åtgärder sätts in både för att börja återställa ett system med fallande leveranssäkerhet och för att jämna ut elpriserna vore det säkert intressant för allmänheten att få ta del av det.", uppger en expert.

LÄS MER

Mediemyt: vindkraft ger lägst elkostnader

Av: Martin Berg | Debatt | 3 kommentarer | mars 21, 2023
I medier framhålls vindkraften som det billigaste kraftslaget att bygga ut. Då tar man inte hänsyn till den totala systemkostnaden.

LÄS MER

Total tystnad i medier om paradigmskifte i energipolitiken

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | januari 12, 2023
Den nya regeringen har under en längre tid klargjort vikten av ett fungerade och välbalanserat elsystem med fokus på försörjningstrygghet. När ett skarpt uppdrag ges i frågan uppger en expert att det handlar om ett "paradigmskifte". Trots det är medierna tysta.

LÄS MER

Agenda-journalisterna glömmer frågan om planerbarheten i elsystemet

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | november 14, 2022
Utfrågarna i gårdagens Agenda Energispecial ställde en rad intressanta frågor om elsystemet. Men frågan om planerbar elproduktion, vars betydelse den ansvariga myndigheten Svenska kraftnät understrukit gång på gång, missades. Vilken planerbar kraft vill de som förordar ett 100% förnybart elsystem ha?

LÄS MER